Irski Daon svoje biometrijsko rešenje razvija u Beogradu i Novom Sadu

Biometrija je zauvek promenila naše digitalno okruženje – Irski Daon svoje rešenje razvija upravo u Beogradu i Novom Sadu

Jedan od proizvoda na kojima radi kompanija Daon je IdentityX DigitalOnboarding, tačnije platforma za digitalnu verifikaciju koja na dnevnom nivou obradi desetine miliona transakcija. Proces nastanka ovog servisa i trenutno poslovanje kompanije otkrivamo u velikom intervjuu.

Kako bismo bolje razumeli na koji način ovaj proizvod funkcioniše, potrebno je na početku istaći da IdentityX DigitalOnboarding spada u “KYC” (Know Your Customer) tip proizvoda i omogućava proces kroz koji kompanije i organizacije registruju svoje korisnike online na brz, jednostavan i siguran način. Daonov onboarding proces je digitalizovan i može se u potpunosti izvršiti “na daljinu” sa bilo kog uređaja koji poseduje kameru – preko mobilne aplikacije ili kroz pretraživač.

“Najveći broj naših klijenata dolazi iz finansijskog i javnog sektora. Recimo da korisnik želi da otvori račun u banci online (što je ujedno i jedan od najčešćih slučajeva za ovaj proizvod)”, objašnjava nam Boris Stodić, frontend developer u ovoj kompaniji. Naime, korisnik prolazi kroz proces koji uključuje kreiranje selfija, fotografisanje dokumenata i takozvani liveness challenge (koji služi da se dokaže da je “živa” ljudska osoba izvor biometrijskih podataka). Svi biometrijski podaci koje je korisnik ostavio se skladište upravo na IdentityX DigitalOnboarding serveru. 

Međutim, na koji način radi ova sofisticirana tehnologija i koje krajnje benefite donosi korisnicima? Objašnjavamo u nastavku teksta.

Daon nastoji da promeni i pojednostavi onboarding proces za kompanije

Opisujući nam na koji način funkcioniše novi proizvod kompanije Daon, Boris kaže da nakon završetka onboarding procesa sa strane klijenta, server koristi sistem automatskog odlučivanja kako bi izveo konačni rezultat samog procesa koji može biti automatski prihvaćen, automatski odbijen ili za manuelni pregled.

Prema rečima našeg sagovornika, deo procesa automatskog odlučivanja između ostalog čini čitav niz eksternih provera u zavisnosti od slučaja korišćenja ali neke od mogućih provera mogu biti provera adresa, lokacija, identiteta, rizika prevare, elektronske verifikacije i drugo.

Osnovne funkcije sistema su identifikacija i verifikacija lica, procesuiranje različitih tipova dokumenata i čitanje podataka sa dokumenata kroz Optical Character Recognition (OCR), očitavanje MRZ, bar-kodova, QR-kodova, kao i upotreba različitih tipova liveness algoritama.

Kada je reč o razvoju projekta, za frontend se koriste različite vrste web tehnologija i frameworka, od najsavremenijih tehnologija kao što su WebAssembly i WebWorkers do standardnih okvira kao što su React i Angular. Sa druge strane, Boris kaže da kompanija izrađuje i kompletne alate za razvoj softvera koje koristi njihova Onboarding web aplikacija, dok se između ostalog pružaju i biometrijske mogućnosti third-party developerima.

“Osim SDK-ova za lice i dokumente, razvijamo i održavamo Onboarding Web aplikaciju napisanu u Reactu i Admin Panel napisan u Angularu. Štaviše, rad na poziciji Javascript inženjera u našem timu takođe uključuje stalno istraživanje novih i eksperimentalnih web API-ja, tako da uvek možemo biti ispred konkurencije”, pojasnio nam je Boris.

S obzirom na kompleksnost projekta i budući da je Daon internacionalna kompanija, Borisova koleginica Milica Divljan (Senior Java Engineer) nam je nešto detaljnije približila strukturu ljudi koji rade na pomenutom rešenju:

IdentityX Onboarding proizvod je rezultat zajedničkih napora timova iz različitih zemalja. Proizvod je prirodan sled činjenice da su pametni telefoni neizostavan deo svakodnevice ljudi i pružaju mnogo više mogućnosti za onboarding i verifikaciju (kamera, otisak prsta, itd.). Kako su zahtevi rasli, kompanija se širila u skladu sa zahtevima tržišta i danas Daon ima kancelarije u Irskoj, Americi, Srbiji i Australiji.

Kompanija je otvorila predstavništvo u Srbiji 2018. godine, i od tada srpska kancelarija postaje zvanični razvojni centar kompanije. Daon ima oko 200 zaposlenih od kojih je oko 60 u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu. Na primer, Onboarding Server tim čiji sam ja član se sastoji od programera, testera i menadžera iz Irske, Amerike i Srbije. Komunikacija je većinski na engleskom jeziku, a multikulturalnost nam otvara vidike da upoznamo običaje i kulturu različitih zemalja.

Timovi su raznoliki i orijentisani na proizvode. Ono što smo uspeli da saznamo kroz ovaj razgovor jeste da interna organizacija kompanije odseka za razvoj uključuje Backend, Frontend, Mobile, Data, DevOps, QC i Science & Research, dok su tu uključeni i Java, Javascript, Android, iOS, C++, Python i DevOps inženjeri. Milica ističe da svaki tim ima određeni broj testera sa kojima blisko sarađuju i sa kojima komuniciraju na dnevnim sastancima, gde su prisutni i Daonovi inženjerski i projektni menadžeri.

“Na ovaj način se obezbeđuje da svi budu u toku sa dešavanjima, a kako razvoj njihovog proizvoda uključuje i Science & Research i Data tim, završetak implementacije sa njihove strane označava početak sa naše”, kaže Milica i dodaje sledeće:

Što se tiče senioriteta inženjera, svaki tim se sastoji od juniora, mediora i seniora, i trudimo se da pronađemo najbolji način za međusobnu saradnju za svakog pojedinca individualno. Ponekad radimo “pair programming”, a nekad ostavljamo pojedincu da iznese implementaciju sam. Trudimo se da svi zahtevi prođu kroz proces definisanja, planiranja, dokumentovanja tehničke specifikacije, implementacije, pregleda koda od strane kolega, testiranja i integracije.

S obzirom na to da je oblast biometrije veoma aktuelna i potrebna, ali nemaju svi inženjeri priliku da rade u toj oblasti na visokom nivou, zanimalo nas je koliko članovi tima kompanije Daon moraju generalno poznavati oblast biometrije posebno kada tek dođu u tim. Boris tom prilikom otkriva da su se svi u toku rada na IdentityX DigitalOnboarding proizvodu, susretali sa velikim brojem termina vezanih za oblast biometrije.

On kaže da svako ko se zaposli u Daonu prođe kroz zanimljiv inicijalni period dok postane familijaran sa terminologijom. “Na taj način svaki inženjer stekne osnovno shvatanje kako različiti biometrijski algoritmi rade, što ne obuhvata detaljnu matematičku formulaciju i teoriju iz navedene oblasti (što je znanje koje članovi Science & Research tima poseduju)”, objašnjava Boris:

Daonov Science & Research tim čini skup stručnjaka iz oblasti data science i biometrije – zanimljivo je da su većina njih doktori u oblasti kompjuterskih nauka i matematike, sa uskom specijalizacijom za navedene oblasti. To je tim koji je upravo razvio biometrijske algoritme koje IdentityX DigitalOnboarding proizvod koristi.

Kako članovi research tima stavljaju veći fokus na istraživanje nego na samu implementaciju, često se dešava da im je potrebna pomoć inženjera kako bi se našla realna primena i napravila sample aplikacija. Ova aplikacija demonstrira rad prototipa, koji će se u zavisnosti od evaluacije (merenja performansi biometrijskog sistema i usability testiranju) prerasti u biometrijski algoritam koji pomenuti tim koristi i u produkciji. Naš sagovornik ističe da uz pomoć research tima, inženjeri aktivno učestvuju u samoj integraciji biometrijskih algoritama u sam proizvod – bilo da je to web i mobilna platforma ili backend:

Što se tiče usvojenih principa, naveo bih moj slučaj. U direktnoj saradnji sa članovima research tima, imao sam priliku da radim na “behavioural” biometrijskim algoritmima (“Keystrokes”) i algoritmu za prepoznavanje dokumenata na kojima sam se upoznao sa osnovnim principima – tipovi biometrijskih sistema, metode identifikacije i verifikacije, kao i karakteristike po kojima se mere performanse biometrijskih sistema.

Sofisticirana rešenja zahtevaju modernu i složenu tehnologiju

Na pitanje Netokracije koje se zapravo tehnologije koriste na ovom projektu, odgovorio je Vlatko Dimov (Senior Java Engineer u Daonu), koji nam otkriva da se digitalni onboarding sistem sastoji od nekoliko projekata organizovanih uglavnom u mikroservisnu arhitekturu. Java je u ovom slučaju dominantan jezik za pisanje backend koda, a sav kod se nalazi u privatnom Github repozitorijumu, pa se Github koristi za kontrolu određene verzije koda.

Za automatizaciju, dependency menadžment, distribuciju i CI/CD (continuous integration and delivery) proces, koriste se neki od najmodernijih alata. Vezujući se za tehničku terminologiju, Vlatko dalje objašnjava:

Na ovom projektu bi se zapravo moglo naći mnogo tehnološki žargonskih reči kao što su Lambdas, Kubernetes, GraphQL. U velikoj meri koristimo Spring sa većinom njegovih okvira koji su već poznati većini današnjih Java inženjera. Naš kod mora da radi sa nekoliko različitih relacionih baza podataka hostovanih na AWS-u (Amazon Web Services) u isto vreme.

Mnogo razvijenih funkcija obično treba na neki način testirati i izmeriti pa koristimo Mikrometer za pisanje naših dimenzionalnih metrika jer pruža interfejs za tajmere, merače, brojače, sažetke distribucije, tajmere dugih zadataka itd, a koji ne zavise od dobavljača. Ovako prikupljene metrike kasnije se pregledaju kroz cloud monitoring servis DataDog.

Kvalitet koda i sigurnost koda testiramo pomoću programa SonarCube koji se dobro integriše sa IntelliJ IDEA IDE, ali koji “IDE” svako od nas koristi, zavisi od samog izbora. Specifične algoritme vezane za biometriju napisali su interno Daonovi stručnjaci, koji su sastavljeni u “DLL” biblioteke prenosive na različitim platformama poput Windowsa i Unix-a, a koje se kasnije mogu referencirati iz našeg backend koda.

U nastavku razgovora sa Vlatkom smo imali priliku da govorimo i o tehničkim projektima na kojima imaju priliku da rade članovi tima koji razvijaju proizvod IdentityX Digital Onboarding. Ovo je svakako bitan deo za sve softverske inženjere koji često u prvi plan stavljaju zanimljivost projekta prilikom procesa odabira kompanije u kojoj će raditi.

Kako on dodaje, u zavisnosti od iskustva zaposlenih dolaze i izazovi sa kojima će se suočiti, pa tako iskusniji programeri dobijaju inženjerske zadatke koji često uključuju pisanje novih komponenti od nule i njihovu integraciju sa ostatkom sistema – što je u dodiru sa temeljom već postojećeg koda, nakon čega se upoznaje sa ostatkom sistema.

Vlatko kaže da se prilikom pisanja ovih komponenti u kompaniji obično radi pažljiva analiza i mnogo istraživanja, posebno u slučajevima kada se unapred ne zna 100% o svim detaljima. Na primer, situacije poput ovih uključuju razvoj NFC protokola, znanje o kriptografiji pri razvoju zajedničke TLS autentifikacije između klijentskih i serverskih komponenti, uključujući algoritme za prepoznavanje lica i OCR (optičko prepoznavanje znakova).

“Razvoj ovih novih komponenti zahteva dobro razumevanje dizajnerskih obrazaca, arhitekture sistema i skalabilnosti, tako da rešenja koja razvijaju programeri uvek pregledaju naši iskusni inženjeri i arhitekte. Nije toliko često potrebno da se ova rešenja ponovo preuređuju kako bi se zadovoljili strogi standardi”, ističe Vlatko.

U toku je proširenje kancelarije u Beogradu – otvoreno preko deset različitih pozicija

Daon je u potrazi za novim kolegama koji će raditi na razvoju IdentityX DigitalOnboarding servisa.

Pred kraj ovog intervjua, dotakli smo se i popularne teme u IT industriji – tim kompanije i ljudi koji je čine. Otuda smo sa Milicom pričali koliko pažnje Daon kao kompanija obraća na negovanje timske kulture, gde nam ona kaže da različiti profili ljudi imaju drugačije prioritete, no čini se da je sama kultura kompanije jedna od bitnijih stavki koliko će se ljudi zadržati u istoj.

Kako je Ben Horowitz rekao: “Kulturu kompanije čini kolektivno ponašanje svih u organizaciji, šta ljudi rade kada im se ne daju uputstva i način na koji organizacija radi.” “S tim u vezi, trudimo se da na samom intervjuu razumemo ciljeve i iskustvo kandidata i koliko se uklapaju sa našim zahtevima”, objašnjava Milica: 

Redovnim sastancima “1-na-1” prikupljamo i dajemo feedback, kako bismo se međusobno usavršavali i obezbedili okruženje u kojem svaki zaposleni može da napreduje i razvije svoju karijeru na pravi način.

Trudimo se da naš metod rada prilagođavamo novonastalim situacijama, kao što je pandemija izazvana virusom COVID-19 (za vreme koje smo u potpunosti radili na daljinu, a na dalje nastavljamo hibridnim načinom rada). Timski duh održavamo svakodnevnom saradnjom sa kolegama iz različitih timova online i offline okupljanjima, ukoliko epidemiološka situacija dozvoljava u datom trenutku.

Činjenica je da je biometrija sastavni deo procesa identifikacije korisnika svih velikih korporacija i neophodnost u životu ljudi. Nove primene se javljaju na svakodnevnom nivou i jedan od primera je COVID-19 digitalni pasoš koji Daon razvija. Baš zato, kako Milica dodaje, obim posla u razvojnom centru u Srbiji je sve veći i zbog toga su u kompaniji stalno u potrazi za kvalitetnim kadrom, uz širenje onim tempom koji će im omogućiti da svi budu onboard-ovani na optimalan način – s obzirom na izazov brzog rasta.

“U skladu sa pređašnjim i budućim rastom tima, u toku je proširenje beogradske kancelarije gde očekujemo da se u naredna dva meseca uselimo u novi, veći prostor, koji je prilagođen hibridnom modelu rada. U ovom trenutku imamo preko 10 otvorenih pozicija. Od toga za IdentityX DigitalOnboarding tim tražimo Java i Frontend inženjere. Potrebne pozicije i njihov opis možete lako naći na našem sajtu – Job Openings – Daon“, zaključila je Milica na kraju.


Odgovori

Tvoja e-mail adresa neće biti objavljena.

Popularno

Startapi i poslovanje

Da li ženski pristup pravi uspešne biznise?

Filozof Soren Kierkegaard kaže da se život može razumeti samo iz retrospektive, ali da se mora živeti unapred. Kažu i da preduzetnici imaju odlične instinkte za snalaženje, ali da ih pitate da objasne kako su nešto znali, možete da očekujete odgovor koji je u suštini glasi - nemoj da me pitaš gluposti, ne znam.

Office Talks Podcast

Šta je ‘destination’ marketing i kako kreirati strategiju koja privlači turiste?

Turizam jedne države danas i te kako zavisi od digitalnog oglašavanja. O tome šta predstavlja termin 'destinacionog marketinga' i kako Srbija i Crna Gora mogu da sebe bolje brendiraju kao turističke destinacije, govorimo u 93. epizodi Office Talks Podcasta.

Startapi i poslovanje

Srpski Eat Me App rešava problem viška hrane koja se baca – čuvajući našu okolinu

Otpad od hrane je treći najveći emiter gasova staklene bašte na svetu. Globalno, 30% ili 1,8 milijardi tona sve proizvedene hrane na globalnom nivou se pokvari zbog loše planiranje resursa duž linije lanca snabdevanja. Srpski startap Eat Me App sa svojom aplikacijom nastoji da stane na put ovom problemu i globalnom društvu ponudi jedno od rešenja za ovaj veliki problem.

Propustili ste

Startapi i poslovanje

Srpsko-švajcarski Strong Network podigao €5,1 investicije – širi se na Evropu i SAD

Strong Network, srpsko-švajcarski startap dobio je investiciju vrednu 5,1 miliona evra kako bi ubrzao svoje širenje na teritorije Evrope i SAD-a. Rundu investiranja predvodio je OpenOcean zajedno sa Wingman Ventures fondom.

Startapi i poslovanje

Decentralizovane autonomne organizacije (DAO) – izazovi i perspektive

Džon Lenon je u pesmi 'Power to the people' sumirao koncept slobode i omogućavanja građanima da odlučuju o političkim i društvenim prilikama. Ove ideje stare su koliko i prve teorije o uređenju društva.

Startapi i poslovanje

B-Fresh: Nakon pobede na Generator ZERO konkursu, krećemo sa aktivnom prodajom!

Domaći startap ekosistem možda ne obiluje sa previše uspešnih agrotech rešenja. Ipak, Generator Zero konkurs OTP banke predstavio nam je talentovane timove iz oblasti ekologije i poljoprivrede. Pobedu na ovom takmičenju odneo je tim B-Fresh sa proizvodom za produženje roka trajanja voća i povrća.

Gaming

Novo poglavlje Tetrisa piše se u Beogradu i Tel Avivu – razvijaće ga Playstudios

Kompanija Playstudios kupila je krajem prošle godine prava za razvoj Tetris franšize na mobilnim platformama. Dalji razvoj ovog legendarnog naslova poveren je timu Playstudios Europe iz Beograda na kome će zajedno raditi sa kolegama iz Playstudios Israel u Tel Avivu.

Office Talks Podcast

Zašto Elon Musk kupuje Twitter?

Twitter - hoće li ostati kakvog ga znamo ili sa akvizicijom Elona Muska dolazi neka nova era? O kupovini ove društvene mreže razgovaramo u 95. epizodi Office Talks podcasta.

Startapi i poslovanje

Londonski Qudo sa osnivačem iz Srbije uzeo investiciju od $3,5 miliona – razmišlja se o razvojnom centru u Beogradu

Questionardo, firma koja razvija platformu Qudo za agilno ispitivanje potrošača i preciznu digitalnu aktivaciju vođenu podacima, nedavno je dobila i investiciju od 3,5 miliona dolara. Jedan od osnivača ovog startapa dolazi iz Srbije i sa njim razgovaramo o daljem poslovanju i razvoju proizvoda.