Trusted Advisor uz pomoć inovativnog softvera unapređuje procese regrutacije

Trusted Advisor uz pomoć inovativnog softvera unapređuje procese regrutacije

Trusted Advisor je prva agencija u Srbiji koja nudi relokaciju inženjera iz IT-ja u Evropu i SAD i prva agencija koja se bavi ljudskim resursima na strateški način, koristeći pravu metodologiju projektnog menadžmenta.

Pored već pomenutog, treba istaći da je Trusted Advisor pionir među agencijama koje imaju na raspolaganju softver sa sveobuhvatnim podacima o talentima (kompenzacija i benefiti, kulturološke razlike, zakonodavstvo u oblasti zapošljavanja, standardi u pogledu znanja, ocena brenda poslodavca sa plusevima i minusevima) koji još uvek ne postoji na globalnom nivou.

Kako sve ovo ne bi ostalo u domenu obične konstatacije, mi smo imali priliku da u velikom intervjuu sa Tanjom Trajković, koja je osnivač pomenute agencije, razgovaramo o tome dokle se stiglo sa razvojem Trusted Advisor-a i koji su planovi agencije za budući period. Pored toga, Tanja nam je otkrila i više detalja o tome koji problem rešava ScaleWise Data Intelligence platforma?

Za početak, ukratko nam predstavite Trusted Advisor. Kada je i sa kojim ciljem nastala ova agencija?

Tanja: Agencija je osnovana 2019. i imala je jednog klijenta iz San Franciska, agenciju za upošljavanje HireWise i bila je usmerena samo na usluge regrutacije IT stručnjaka globalno. Kako je cilj agencije od samog osnivanja da svake godine ode više i dalje u odnosu na prethodnu kao posledica ličnog rasta i razvoja ali i tržišnih potreba, usledila je i diverzifikacija modela regrutacije i koncentracija na specifične niše, razvijanje dodatnih usluga a sve sa ciljem dugoročne saradnje sa klijentima, potom i širenje poslovanja u SAD i sada ScaleWise Data Intelligence platforma.

Danas se Trusted Advisor fokusira na startape, organizacije srednje veličine, korporacije i investicione fondove u IT industriji gde je 60% operacija usmereno na SAD tržište a 40% operacija u Evropi sa svojih 6 spoljnih saradnika. Agencija rešava probleme privlačenja i upošljavanja talenata, nedostatka inovacije, organizacionih devijacija, razvoj lidera 1:1 i upravljanje promenama i kriznim menadžmentom. Najpribližniji pandani ovom konceptu u svetu, poređenja radi su Korn Ferry i Bain and Company.

Koje strategije koristi vaša agencija da bi se razlikovala od konkurenata, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou?

Tanja: Kada se prodajna propozicija vrednosti a to je da se dizajniraju rešenja koja su otporna, fleksibilna, održiva i dugovečna rastavi na naredni nivo detalja, to za svaku pojedinačnu uslugu znači da prokativno sređuje sve što se primeti, odnosno od A do Z.

Deluje se na uzrok a ne na posledicu, sagledavaju se svi aspekti biznisa a ne problematika ljudskih resursa izolovano od ostalih delova biznisa, razumeju se uloge u okviru tima i uticaj mimo pukog opisa posla, nijedan aspekt se ne prenaglašava u odnosu na zahtev pozicije, proaktivno se ublažavaju rizici.

Dodatno, Trusted Advisor je prva agencija kod nas koja nudi relokaciju inženjera iz IT-ja u Evropu i SAD, i kao što smo već spomenuli, prva agencija koja se bavi ljudskim resursima na strateški način i koristi pravu metodologiju projektnog menadžmenta i govori biznis jezikom kao i prva agencija koja ima softver sa sveobuhvatnim podacima o talentima koji još uvek ne postoji na globalnom nivou.

Na koji način Trusted Advisor strateški upravlja ljudskim resursima i primenjuje metodologije upravljanja projektima?

Tanja: Nije uvek moguće promenu sprovesti odozdo odnosno kroz operacije, već je neophodno početi odozgo sa vrha i na nivou strategije. Metodologija projektnog menadžmenta je uzeta zato što je nešto što je blisko svima a najčešće je za strateške promene potrebno dobiti odobrenje višeg menadžmenta kojem je neophodno prići biznis jezikom – odnosno progovoriti o rizicima, povratu investicije, uštedi vremena, uticaja na širu strategiju, objasniti uzrok i posledice, analizi uštede i benefita, ciljevima, zaključcima ali na način na koji oni to razumeju.

Najčešće konsultantske agencije srede proces na nivou departmana ljudskih resursa prema teoriji, bez da integrišu iskustvo, osmisle nešto novo i drugačije prema realnim potrebama organizacije, prate slepo određenu metodologiju. Kod Trusted Advisor je uvek kombincija teorije i prakse i inovativnosti.

Metodologije se najčešće oslanjaju na nauku, struku i teoriju a manje na praksu pa samim tim nekada nisu adekvatne i nisu jedini odgovor na problem jer se one prave jednom u pet i više godina a promene i potrebe se dešavaju mnogo češće. Dodatno, postoje organizacije u kojima se problemi rešavaju usput, sad i odmah, traže se brze pobede i rešenja ili čak inovacije pa metodologija nikako nije pravi odgovor.

Kako vaša agencija ostaje u toku sa novim trendovima i tehnologijama u oblasti upravljanja ljudskim resursima i prikupljanja talenata?

Tanja: Oblast ljudskih resursa je oblast u kojoj se promene više dešavaju po površini nego što se dešavaju sistemski. S obzirom na globalno delovanje i susretanje sa različitim praksama, neminovno se prate sve novine kroz umrežavanje sa stručnjacima, testiranjem novih tehnologija, pilot projekata za implementaciju isitih kako bi se formirao stav i u skladu sa tim prilagodila ponuda ili transparentno objasnilo klijentu zašto nešto nije ili jeste dobra strategija, šta je na raspolaganju, šta bi moglo da se uradi drugačije.

Trusted Advisor najviše uči kroz iskustva klijenata i njihovih problematika i na osnovu toga gleda da predvodi promene i daje originalna i kreativna rešenja. Objektivno se kroz formalno i neformalno obrazovanje i praćenje industrijskih standarda i sertifikata trudi da korisnicima i klijentima ne daje povod za zamerku.

Kao prva agencija u našoj zemlji koja je ponudila usluge preseljenja za IT inženjere u Evropu i SAD, na koje ste izazove naišli u tom procesu?

Tanja: Odgovor na ovo pitanje je višeslojan. Prvi koji se relativno brzo i lako prevazilaze su administrativni i logistički jer sve je lakše kada organizacija stane iza tebe i podrži te finansijski, papirološki i savetodavno.

Teži izazovi su kulturološki i radni koji do određene mere postaju i lični jer sa dobijanjem radne vize i preseljenjem počinjete da igrate igru prema njihovim pravilima na njihovom domaćem terenu koja mogu biti više ili manje razumljiva, bliska vama a ujedno i amplituda prilagođavanja i prihvatanja promene varira.

Što su kulture i vrednosni sistemi sličniji i što je organizacija bolje postavljena iznutra i sistemski, lakša je i brža integracija, što su različitiji odnosno na dve suprotne strane istog spektruma, poput socijalizma i kapitalizma, a pogotovo ako niste bili izloženi pre toga drugim radnim kulturama i načinima razmišljanja, makar i u nekom modifikovanom obliku, to je put izazovniji.

Svakako, agencija je uvek prisutna da svojim iskustvom i ekspertizom olakša put jer se nakon zaključenja ugovora i relokacijom komunikacija ni sa klijentom ni sa kandidatom ne završava i u interesu svih strana je da sve prođe glatko i sa najboljim mogućim ishodom. S tim u vezi, prati se uspešni kandidat i klijent tokom adaptacije i uvođenja u posao redovnim sastancima na tri nedelje da bi se bolje razumela organizacija, očekivanja i izbegle situacije “lost in translation”.

Istakli ste da ScaleWise Data Intelligence nudi sveobuhvatne podatke o talentima. Možete li detaljnije objasniti specifične probleme ili izazove kojima se ova platforma bavi?

Tanja: U poslednjih pet godina, dve velike promene su dale na značaju podacima o talentima i istakle potrebu za sveobuhvatnijim podacima osim onih koji su nam dostupni a to su najčešće plate, benefiti, metrike fluktuacije i privlačenja kroz softvere Pave, Salary.com, CompUp.

Prva je činjenica da su se sa kovidom granice gotovo izbrisale i geografija više nije prepreka u nalaženju talenata što je za mnoge organizacije značilo da izlaze na tržišta koja ne poznaju dovoljno ili uopšte, druga je da sa nedostatkom talenata na globalnom nivou i borbom za njima, regrutacija traži prodajni i biznis pristup a to je: da li mogu sa ponudom koju imam da privučem najbolje, a ako ne mogu, na koji način mogu da ostvarim svoje ciljeve?

U kontekstu preispitivanja ili pripremanja ponude i definicije najboljeg neophodno je imati podatke o njihovoj dostupnosti i standardima znanja jer nisu sva tržišta podjednako razvijena niti sa istom koncentracijom određenih ekspertiza. Za organizacije koje su manje konkurentne ili su iscrpele osnovna tržišta, potrebna je redefinicija talenta i istražiti upošljavanje prema setu veština, motivaciji, balansu mekih i stručnih veština a za to su opet neophodni podaci sa tržišta.

Dodatno, u vestima se pojavljivala informacija da neki od industrijskih lidera nisu očekivali na administrativno opterećenje kada je reč o redukciji radne snage jer se najverovatnije nisu upoznali pre dolaska na tržište sa pravnim okvirom što ukazuje na dostupniju potrebu podataka ove vrste.

Čak i dostupni podaci o platama i benefitima imaju svoje nedostatke u preciznosti a to je da najčešće prate jednu od dve metodologije: uzimaju podatke od firmi / pojedinaca koje nisu iste platne moći odnosno nisu iskreni u odgovorima ili daju podatke okvirno za porodicu poslova bez da prepoznaju pojedinačne pozicije unutar iste i na osnovu prosečnih troškova života i lokacije, a to sve može da varira u odnosu na lične životne navike, promenama potrošačke korpe, inflacije, seta veština itd.

U prvom slučaju je teško odrediti sa kim se poredimo (kategorijom malo razvijene, srednje ili napredno razvijene organizacije) jer su podaci dobijeni na gomili i dati kao takvi. Sve je ovo podstaklo agenciju na pravljenje alata prvog ove vrste u svetu a sa ciljem pravljenja razlike na tržištu i isporuke dodatne vrednosti klijentima i korisnicima kroz sveobuhvatne izveštaje na osnovu kojih se može krojiti strategija akvizicije talenata ne samo u IT industriji već i ostalim.

Tanja ima jasnu viziju na koji način želi da unapredi procese HR-a i organizacije.

Kakav globalni uticaj predviđate da će vaš pristup i alat koji razvijate imati na industriju zapošljavanja?

Tanja: Uvek je teško govoriti o predikcijama jer one mogu biti tačne i ostvarive jedino ako svi ostali faktori koji na njih utiču miruju a to nikada nije slučaj. Ipak, odgovor je dvojak. ScaleWise Data Intelligence kao stand-alone platforma će se za početak integrisati sa alatima za analizu podataka poput PowerBI i Tableu jer je ovo više tema menadžera viših nivoa, direktora pa i investitora koje zanimaju kretanja radne snage i veštiji su u tumačenju podataka jer je prirodnije njihovim ulogama.

Trusted Advisor je napravio i strateška partnerstva sa JazzHR i Lever softverima za regrutaciju (dva od top deset na svetu) jer su prepoznali vrednost i želeli da nadograde svoje postojeće proizvode.

Na osnovu unetih inputa o organizaciji i dobijenim izveštajima za privlačenje i regrutovanje talenata očekivanje je da će se tržište edukovati na temu podataka i pristupiti strateškije ovom pitanju osim tradicionalnih preporuka, agencija, oglašivača odnosno sagledati talenat iz više perspektiva a ne samo jedne.

Organizacije će osim ispunjenih ciljeva rasta krenuti i sa diverzifikacijom strategije poput upošljavanja na osnovu veština, balansiranog pristupa između mekih i stručnih veština, motivacije i da će uzročno-posledično premostiti nedostatak radne snage i lakše rešavati pitanja upošljavanja zavisno od problema sa kojim se suočavaju.

Samopouzdanije će se kretati ka i na drugim tržištima s obzirom na stepen transparentnosti i dostupnosti podataka, manje će ulagati u oglašivače i agencije i štedeti na vremenu i ulaganjima.

Vrednost platforme će rasti kako teme talenata budu goruće a sve i kada nisu u nestabilnim vremenima, problemi u nalaženju talenata nisu uvek spoljašnji već i unutrašnji i nastaju zbog neiskustva samih menadžera u intervjuisanju, upravljanju ljudima, nepoznavanju tržišta, prekomernog upošljavanja, neadekvatnom procesu selekcije koji više zatvara vrata nego što ih otvara.  U ovom trenutku, najveću vrednost će videti male i specifične niše, niše koje rade sa najnovijim tehnologijama i trendovima u nastajanju čiji broj resursa je limitiran i mali.

Koliko je napredan razvoj ScaleWise Data Intelligence platforme i koje metodologije se koriste da bi se osigurala njegova efikasnost?

Tanja: Platforma se bazira na veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, automatizaciji i nauci o podacima, samim tim pokriva poslednje inovacije i najsavremenije tehnologije. Povlače se podaci iz svih javno dostupnih baza a za potrebe platforme je bilo neophodno napraviti sopstvenu bazu uvida i strategija kako bi se prema algoritmima mogle razviti strategije i dobijale analize i tumačenja podataka.

Da bi se osigurala ažurnost i tačnost istih, sklopljeno je partnerstvo sa HR Institutom za istraživanja u SAD-u jer neki tipovi podataka nisu dostupni te je neophodno doći do njih istraživanjem i redovnom validacijom poput metrike očekivane fluktuacije na nivou industrije i drugih. U kontekstu bezbednosti podataka i platforme prate se standardi GDPR-a, ISO 27001, zakonske odredbe o zaštiti potršača i ličnih podataka u Evropi i SAD-u, softver za automatizaciju usklađivanja poslovanja sa zakonskim regulativama.

Na sajtu će u skladu sa prodajnom strategijom se praviti lista čekanja pored trenutne kako bi nakon dodele pristupa finalnoj verziji se lakše i brže akvizirali korisnici. Ujedno će biti i transparentno data pravna mišljenja na izazove u čuvanju ličnih podataka, metodologijama o obradi istih i sve ostalo što je procenjeno kao neophodno a demonstrira naprednu svest i odgovornost agencije u ovom pogledu.

Možete li da nam objasnite zašto vaš poslovni slogan sadrži “suštinu efektivne promene” i kakav on značaj ima za vašu agenciju?

Tanja: Nije svaka promena nužno pozitivna niti svaka donosi rezultate i napredak. Ipak, ona se dešava i mimo nas bilo da smo je mi svesni ili ne, slagali se mi ili ne, i neophodna je jer radeći uvek na isti način i očekivati bolje rezultate kao što je to govorio Anštajn, ili čitati iste knjige i znati isto što i svi kao što je to govorio pisac Murakami su odgovor na pitanje zašto nisu bolji rezultati i zašto ih nema?

Najčešće na reč promena se misli na nešto veliko, neki pokret, napor i nelagodu koja će da traje što već izaziva prirodni otpor, a zapravo taj kapacitet za promenu već postoji i ona se dešava ali joj mi ne pridajemo značaj i ne doživljamo je tako. Konkretno, u IT-ju se često koriste termini poput agilnog, fleksibilnog, prilagodljivog, okretnog a za takav način rada je neophodna promena. Svaki novi klijent, nova usluga, novo tržište, usvajanje povratne informacije o načinu poboljšanja performansi, promena posla, pokretanje biznisa je vrsta promene takođe.

Dodatno, s obzirom na složenost današnjeg poslovanja upravljanje promenom je jedan od zadatka lidera i za neke organizacije je lek proaktivno se spremati na nadolazeće promene, a neke uspevaju i da reaktivnim pristupom se prilagode i nastave da posluju uspešno. U tom kontekstu usluge agencije se fokusiraju na ono što je neophodno i efektivno da bi se ostvarili ciljevi rešavajući probleme od onih najmanjih do onih inovativnih.

To su najčešće promene koje pokrivaju nedostatke u postojećim funkcijama ljudskih resursa, same organizacije, načina rada, pristupa i složenije koje se fokusiraju na nova digitalna rešenja onda kada organizacija dostigne maksimum i iscrpi tržište,  želi da promeni pravac, nedostaju im originalni uvidi, razlike između teorije i prakse, kreativnost i inovacije.

Da li u budućnosti planirate neka unapređenja usluge, naročito kada je u pitanju razvoj Strategic Recruiter softvera?

Tanja: Za naredni stadijum agencije predviđeno je da se ScaleWise koristi i kao integrativni deo zasebnog softvera za regrutaciju pod nazivom Strategic Recruiter koji daje strategije za popunjavanje pozicije na osnovu podataka obrađenim od strane veštačke inteligencije jer ScaleWise Data Intelligence daje podatke sa tumačenjem ali nijedna strategija nije uspešna i ostvariva bez egzekucije.

To će zapravo biti ćerka organizacije sa fokusom na B2B i B2C korisnike i osim pomenutog rešenja otklanja sve trenutne nedostatke postojećih softvera u oblasti regrutacije kao i (ne)taknute oblasti a sve sa ciljem da izazove trenutne etablirane igrače i nametne se kao novi, dominantni i jedini alat koji se fokusira na sam rezultat.

No, o tome će biti reči u nekom od narednih članaka u više detalja onda kada MVP verizija bude dostupna, za sada je na listi čekanja 700 zainteresovanih korisnika za testiranje iz faze dokazivanja hipoteze o problemu koji softver rešava, a cilj je da u narednom periodu raste što više.

Kao i uvek, u pogledu širkog spektra ostalih usluga, osluškuju se potrebe klijenata, tržišta, prate inovacije i redovno modifikuju i poboljšavaju na osnovu relevantnih povratnih informacija, zahteva a u skladu sa kapacitetima i strategijom. Rado se Trusted Advisor odaziva i na pozive za saradnju i doprinos zajednici pa će se u narednom periodu pridružiti kao podrška najboljim mladim studentima Fondacije Miloša Bikovića.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Office Talks Podcast

Kako doći do investicije za vaš startap?

Gost 195. epizode Office Talks podkasta bio je Miloš Rakčević koji je sa nama podelio svoj preduzetnički put i iskrene savete za sve koji planiraju da osnuju startap u Web3 ili nekom drugom sektoru IT industrije.

Startapi i poslovanje

Kako je Slobodan pobegao iz Beograda na Rtanj gde spaja IT i poljoprivredu?

U podnožju planine Rtanj, zajedno sa svojom porodicom pobegao je od gradske vreve i stresnog života. Tamo uzgajaju lekovito bilje od kojeg proizvode preparate dostupne na portalu Royal Balm.

Startapi i poslovanje

Srpsko-američki Lupa Technology osigurao investiciju od $1,8 miliona – sledi širenje poslovanja

Lupa Technology je na misiji da značajno unapredi upravljanje podacima u građevinskoj industriji. Ova srpsko-američka platforma, sa sedištem u Njujorku i Beogradu, upravo je zatvorila rundu ulaganja od $1,8 miliona kako bi podstakla svoju ekspanziju.

Propustili ste

Novost

Google Street View automobili ponovo na putevima Srbije

Njihova misija je ažuriranje Google Street View fotografija srpskih gradova, arhitektonskih i prirodnih dobara na Google mapama.

Takmičenje

Predstavljen žiri SoMo Borca: Evo ko će odabrati najbolje digitalne projekte u regionu

Prijave se zatvaraju 25. septembra, a 'early bird' prijave otvorene su do 1. septembra 2024. godine!

Sponzorisano

Endava: Program dualnog obrazovanja stvara IT budućnost Srbije

 Ukoliko nastojimo da razvijamo IT industriju i digitalnu ekonomiju u Srbiji, jedan od temelja za to jeste obrazovanje i dolazak novih mladih talentovanih ljudi. Velike IT kompanije, poput Endave, igraju važnu ulogu u procesu izgradnje i edukacije budućih stručnjaka.

Karijere

Učenike u Srbiji više ne zanima IT: Istina ili medijski spin?

'Đaci neće u programere' odjeknulo je u svim medijima nakon završenog prijemnog za srednje škole i gimnazije. Da li je zaista tako i zbog čega ove godine ima manje upisanih đaka na IT smerove u gimnazijama, pročitajte u analizi koja sledi.

Office Talks Podcast

Mily Tech: Startap koji pomaže da vam paketi stižu na vreme

Gost 197. epizode Office Talks podkasta bio je Miloš Zlatković, osnivač i CEO kompanije Mily Technologies. On nam je predstavio razvojni put kompanije — od osnivanja do milionske investicije i planova za budućnost!

Intervju

Mastercard lansirao alat ‘Shopping Muse’ za jednostavnu i personalizovanu kupovinu

Kompanija Mastercard je razvila novi alat 'Shopping Muse' koji je zasnovan na AI tehnologiji a sve u cilju da se napravi veliki korak ka interaktivnijoj i angažovanijoj trgovini u budućnosti.