Product Manageri nemaju super moći, ali mogu balansirati između različitih zadataka

Product Manageri nemaju super moći, ali mogu balansirati između različitih zadataka i kreirati vrhunski proizvod

U velikom intervjuu sa Marijanom Gluvčanin otkrivamo "tajne zanata" jednog Product Manager-a.

Osnovna odgovornost jednog Product Manager-a je, kako nam objašnjava Marijana Gluvčanin (Product Manager, LotusFlare), osigurati uspeh proizvoda tokom celog njegovog životnog ciklusa – od ideje, preko lansiranja, pa sve do podrške nakon lansiranja.

“Naš zadatak je da tesno sarađujemo sa raznim internim i eksternim stakeholder-ima, uključujući inženjere, dizajnere, marketing timove i prodajne timove, kao i klijente, u cilju da identifikujem proizvod koji zadovoljava potrebe kako korisnika, tako i poslovanja”, objašnjava nam ona i navodi koje su PM-ove osnovne odgovornosti u procesu razvoja proizvoda:

To su, dakle, definisanje vizije i strategije proizvoda (što uključuje razvoj i komunikaciju jasne vizije i strategije za proizvod, identifikaciju ciljnog tržišta, definisanje vrednosti proizvoda i postavljanje ciljeva za uspeh), prikupljanje i prioritetizacija zahteva korisnika, kao i kreiranje i upravljanje roadmape koja sadrži karakteristike i funkcionalnosti koje će biti razvijene u budućnosti, naravno, u skladu sa vizijom i strategijom product-a.

Pored toga, tu su i merenje i analiza performansi proizvoda. Redovno analiziram performanse proizvoda, prateći ključne metrike kao što su angažovanost korisnika, zadovoljstvo korisnika i prihod kako bih osigurala da proizvod ispunjava potrebe korisnika, ali i poslovanja.

Kako naša sagovornica dodaje, PM rola može varirati u zavisnosti o veličini i strukturi kompanije – u manjim kompanijama PM-ovi mogu biti odgovorni za sve aspekte razvoja proizvoda, dok u većim kompanijama mogu postojati specijalizovani PM-ovi koji se fokusiraju na oblasti kao što su strategija proizvoda, istraživanje korisnika ili upravljanje planom razvoja proizvoda.

“Različite kompanije takođe mogu imati različita očekivanja od menadžera proizvoda, pri čemu neke vrednuju tehničke veštine, dok druge stavljaju više naglaska na poslovnu spretnost ili veštine u oblasti marketinga”, ističe ona i dodaje da je kroz karijeru naučila da je ključ uspeha u tome da se prilagodite promenljivim zahtevima i budete posvećeni u vezi sa stvaranjem proizvoda koji donose vrednost korisnicima.

Detaljnije o ulozi i zadacima PM-a otkrivamo u intervjuu koji sledi.

Marijana, kako si ti završila u ovoj oblasti? Šta te je zainteresovalo za ovaj posao?

Marijana: Uvek sam imala duboko interesovanje za tehnologiju i inovacije od malih nogu. Tokom svojih osnovnih studija iz finansija, sve više sam postajala svesna kako tehnologija transformiše različite industrije, uključujući i finansije. Počela sam istraživati spoj finansija i tehnologije, i brzo mi je postalo jasno da je PM rola savršeno usklađena sa mojim interesima.

Moje putovanje u ovu oblast počelo je kada sam dobila posao u fintech kompaniji, gde sam imala priliku da radim na inovativnim proizvodima. Privukla me ideja razvijanja proizvoda koji mogu rešavati stvarne probleme i poboljšavati korisničko iskustvo.

Nastavivši da razvijam svoju karijeru, imala sam priliku da pređem u industriju telekomunikacija, sa posebnim fokusom na rešenja za fakturisanje, plaćanje i poreze. Trenutna promena bila je prirodan korak, s obzirom na jaku tehnološku prirodu sektora telekomunikacija. Privukla me perspektiva rada na proizvodima koji ne samo da integrišu najnoviju tehnologiju, već se bave ključnim aspektima naplate, plaćanja i poreske usklađenosti.

Moje iskustvo u oblasti finansija pružilo mi je dragocene uvide u finansijske sisteme, koje sam mogla iskoristiti u svojoj trenutnoj ulozi. To je fascinantna i dinamična industrija, i nalazim je izazovnom i ispunjavajućom. Rad sa timovima različitih funkcija na razvoju inovativnih rešenja za izazove u vezi sa naplatom, plaćanjem i porezima bio je uzbudljivo putovanje koje se poklapa sa mojom strašću prema tehnologiji i željom da ostvarim stvarni uticaj u ovoj oblasti.

Koja je razlika između Product Owner-a i Product Manager-a? Po čemu se razlikuju njihove odgovornosti i kako sarađuju prilikom razvoja proizvoda?

Marijana: Razlike između uloga Product Owner-a i Product Manager-a postoje, mada dele neke sličnosti u odgovornostima i fokusiranju tokom procesa razvoja proizvoda. Nije neuobičajeno, naročito u Srbiji, da se uloge Product Owner-a i Product Manager-a pomešaju i smatraju istim, što može biti izvor zabune. Evo nekih ključnih razlika i načina na koje sarađuju:

Product Owner se pretežno koncentriše na taktičke aspekte razvoja proizvoda i osigurava da razvojni tim gradi odgovarajuće funkcionalnosti proizvoda koje zadovoljavaju potrebe korisnika. Njegove odgovornosti uključuju održavanje backlog-a proizvoda, definisanje user storija, postavljanje prioriteta i aktivno učešće u svakodnevnim aktivnostima razvoja.

Product Owner-i blisko sarađuju sa krajnjim korisnicima i razvojnim timom, kako bi osigurali da proizvod odgovara zahtevima korisnika. Neka glavna razlika je kratkorocna perspektiva, cesto rade na kratkoročnim ciljevima, obezbeđujući da razvojni tim isporučuje odgovarajuće funkcionalnosti u trenutnom sprintu ili ciklusu razvoja.

Sa druge strane, Product Manager-i imaju širi i više strateški fokus. Oni definišu dugoročnu viziju proizvoda, strategiju i pozicioniranje na tržištu. Odgovorni su za definisanje celog lifecycle-a razvoja proizvoda, sprovođenje istraživanja tržišta, razumevanje potreba korisnika i koordinaciju timova različitih funkcija. Product Manager-i razmatraju širu sliku, uzimajući u obzir tržišne trendove, konkurenciju i mesto proizvoda u portfoliju kompanije. Imaju dugoročnu perspektivu, usmeravajući se na rast proizvoda, odgovaranje na potrebe tržišta i ukupni poslovni uspeh.

Product Owner-i i Product Manager-i moraju tesno sarađivati kako bi osigurali uspeh proizvoda. Moraju uskladiti kratkoročne ciljeve (PO) sa dugoročnom strategijom (PM) kako bi osigurali da rad razvojnog tima doprinosi ukupnoj viziji proizvoda. Redovna i jasna komunikacija između PO-a i PM-a je od suštinskog značaja kako bi delili uvide, prioritete i povratne informacije korisnika.

PO prikuplja i pruža povratne informacije od razvojnog tima i korisnika i informise PM-a, a PM koristi ove informacije za prilagođavanje strategije proizvoda. PM-ovi definišu “šta” i “zašto” određene funkcionalnosti, dok se PO bave “kako” i “kada.” To zahteva glatku razmenu informacija između ove dve uloge.

Product Owner se fokusira na taktičku izradu proizvoda i kratkoročno isporučivanje pravih funkcionalnosti, dok se product manager usredsređuje na strategijski razvoj proizvoda, dugoročnu viziju i tržišno pozicioniranje. Njihova saradnja je ključna za premošćavanje jaza između kratkoročne izrade i dugoročne strategije, kako bi se osiguralo da proizvod bude uspešan na tržištu i da bude u skladu sa potrebama korisnika.

Koje su ključne veštine i karakteristike koje čine jednog PM-a efikasnim u njegovoj ulozi?

Marijana: Kao menadžer proizvoda, suočavam se sa različitim izazovima svakog dana. Iako nisam superheroj, veštine koje mi pomažu da uspešno upravljam proizvodima često zvuče kao tajna oružja.

Ključne karakteristike koje čine PM-ove efikasnim, pri čemu bih istakla da retko koji PM ima sve ove osobine, ali neki idealni PM treba da ima većinu od ovih dole nabrojanih osobina (probaću na duhovit način da objasnim):

 • Komesarijat za komunikaciju: PM-ovi su kao majstori jezika – moraju jasno i efikasno komunicirati sa raznim timovima, stejkholderima i korisnicima. Njihova uloga je da prenesu viziju proizvoda, postave prioritete i usklade sve na istoj stranici.
 • Vizionarski um: Razmišljanje unapred je ključ za PM-ove. Oni postavljaju dugoročnu viziju proizvoda, definiraju strategiju i usklađuju je sa ciljevima kompanije. Samo PM-ovi s jakim sposobnostima kritičkog razmišljanja mogu uspešno balansirati dugoročnu perspektivu sa svakodnevnim izazovima.
 • Razumevanje potreba korisnika: PM-ovi su kao savremeni psihoanalitičari. Oni moraju da zaroni duboko u potrebe korisnika, da razumeju njihove probleme i prikupe povratne informacije. Ovi dragoceni podaci pomažu PM-ovima da donesu odluke zasnovane na podacima koje unapređuju korisničko iskustvo proizvoda.
 • Maestro za rešavanje problema: Svaka PM-ova priča je misteriozna avantura. Oni se suočavaju sa složenim izazovima, analiziraju probleme, identifikuju rešenja i donose informisane odluke.
 • Poznavanje tržišta: PM-ovi su istraživači tržišta. Razumejući tržišne trendove, konkurenciju i promene u industriji, PM-ovi osiguravaju da proizvod bude uvek korak ispred.
 • Ponosni tehno-vizionari: Iako ne moraju biti stručnjaci u tehničkim detaljima, osnovno razumevanje tehnologije i razvojnog procesa je dragoceno za efikasnu saradnju sa inženjerskim timovima.
 • Majstori liderstva: PM-ovi često vode bez ovlašćenja, usmeravajući timove različitih funkcija prema zajedničkim ciljevima. Snažne veštine liderstva su ključne za postizanje uspeha proizvoda.
 • Proučavaoci podataka: Sposobnost tumačenja podataka i metrika ključna je za procenu performansi proizvoda, donošenje poboljšanja i podršku odlukama zasnovanim na podacima.
 • Stručnjaci za prilagodljivost: Tehnološka industrija se brzo razvija, a PM-ovi moraju biti prilagodljivi i spremni za promenu strategija kad je to potrebno.
 • Vreme je novac: Upravljanje vremenom je ključno za PM-ove. Oni moraju da prioritetizuju zadatke, efikasno upravljaju vremenom i ispunjavaju rokove.
 • Diplomate u srcu: Razumevanje i saosećanje sa korisnicima i članovima tima od suštinskog je značaja za izgradnju snažnih odnosa i isporučivanje proizvoda koji zaista ispunjavaju potrebe korisnika.
 • Organizatori svetske klase: PM-ovi održavaju organizovane backloge proizvoda, dokumentaciju i planove projekata kako bi obezbedili glatki proces razvoja.
 • Izviđači potencijalnih rizika: Identifikacija i upravljanje potencijalnim rizicima su od suštinskog značaja za uspešno lansiranje proizvoda i kontinuirani razvoj.
 • Mirni pregovarači: Sposobnost upravljanja konfliktima i različitim mišljenjima unutar timova ključna je za održavanje saradničkog radnog okruženja.
 • Finansijski virtuozi: Razumevanje finansijskih aspekata menadžmenta proizvoda, kao što su budžetiranje, određivanje cena i generisanje prihoda, ključno je za postizanje poslovnih ciljeva.”

Možeš li nam objasniti kako izgleda proces razvoja jednog proizvoda, iz ugla tvoje profesije, naglašavajući najbolje prakse i strategije koje primenjuješ u svom radu?

Marijana: Proces razvoja proizvoda je složen i iterativan put koji uključuje različite stejkholdere i aktivnosti. Početna faza (ideacija) uključuje generisanje i istraživanje novih ideja za proizvode. Često obuhvata sesije brainstorminga, istraživanje korisnika i analizu tržišta kako bi se identifikovale potencijalne prilike. Kada se identifikuje obećavajuća ideja za proizvod, ona se dalje razrađuje i razvija. Ova faza uključuje izradu detaljnih opisa proizvoda, specifikacija i use case-eva radi jasnog opisa vizije.

Da bismo osigurali da postoji tržište za konkretan proizvod, od suštinskog je značaja validirati ga kod potencijalnih korisnika. To se može postići putem metoda poput korisničkih intervjua, anketa i beta testiranja. Sa validiranim konceptom, počinje faza dizajna.

Ovaj korak obuhvata kreiranje prototipova, korisničkih interfejsa i drugih vizuelnih elemenata kako bi se oblikovao izgled proizvoda i korisničko iskustvo. U ovoj ključnoj fazi proizvod se stvara putem programiranja, razvoja baza podataka i integracije sistema. Inženjeri igraju ključnu ulogu u izgradnji proizvoda. Sprovodi se temeljno testiranje kako bi se potvrdilo da proizvod ispunjava sve zahteve i da je bez grešaka.

Ova faza obuhvata unit testove, integraciono testiranje i testiranje sistema radi obezbeđivanja kvaliteta proizvoda. Kada je proizvod temeljno testiran i odobren, spreman je za implementaciju u produkciono okruženje. Ovo uključuje dostupnost proizvoda korisnicima i pružanje neophodne podrške.

Tokom celog procesa razvoja proizvoda, korisnik treba da bude u centru donošenja odluka. Konstantno razmatrate njihove potrebe i povratne informacije. Umesto pokušaja da odmah stvorite savršen proizvod, počnite sa malim, funkcionalnim prototipom. Prikupljajte povratne informacije od korisnika rano i često kako biste unapredili proizvod. Potrebno je biti prilagodljiv i brzo reagovati na promene.

Tržište se neprestano menja, pa agilnost omogućava prilagođavanje strategiji proizvoda po potrebi. Donosite odluke zasnovane na podacima u svakoj fazi procesa razvoja proizvoda. To uključuje korišćenje podataka korisnika, tržišnih podataka i podataka o performansama.

Naravno, u razvoju samog proizvoda učestvuje više različitih zainteresovanih strana, koje neretko dolaze do određenih izazova prilikom usklađivanja očekivanja i realnosti. Kako menadžeri proizvoda upravljaju tim odnosima?

Marijana: Kao PM, svakodnevno se suočavam s izazovima u procesu razvoja proizvoda. Iako nemam supermoći, često se koristimo raznim strategijama kako bismo efikasno upravljali različitim zainteresovanim stranama koje imaju različite potrebe i očekivanja.

Razmislite o ovome kao da je to poput ravnoteže na žici – morate održavati harmoniju među korisnicima, izvršnim direktorima, prodajnim timovima, inženjerskim timovima i ostalim učesnicima.

Naravno, postoji nekoliko “trikova” koje koristimo kako bismo uspešno održavali ravnotežu. Prvi među njima je razumevanje različitih perspektiva – svaka grupa zainteresovanih strana ima svoje prioritete. Na primer, korisnici se fokusiraju na funkcionalnosti, dok prodajni timovi guraju za ostvarivanje prodajnih ciljeva.

PM-ovi moraju biti u stanju da razumeju i zadovolje različite potrebe i da, pritom, imaju proaktivan način komunikacije. PM nikad ne bi trebalo čeka da ga zainteresovane strane zasipaju pitanjima i brigama, već da aktivno stupi u kontakt s njima kako bi dobio njihove perspektive i rešio eventualne probleme, da shvati da se proces razvoja proizvoda često se ne odvija baš onako kako smo planirali, te da edukuje zainteresovane strane i upravlja njihovim očekivanjima.

Uz sve to, krucijalno je imati podršku višeg menadžmenta jer to daje ovlašćenje da donosimo odluke i rešavamo konflikte.

Tako da, iako nemamo supermoći, koristimo ove strategije kako bi održavali ravnotežu i osigurali da svi budu usklađeni s vizijom i planom proizvoda.

Koliko (i na koji način) su agilne metodologije bitne u menadžmentu proizvoda?

Marijana: Agilne metodologije nisu samo buzzword, već ključna komponenta u menadžmentu proizvoda. Zamislite ih kao supermoć za brzo i efikasno upravljanje razvojem proizvoda, uz fokus na korisnika i kontinuirano prilagođavanje na osnovu povratne informacije.

Kao PM, koristim agilne metodologije kako bih omogućila timovima da brzo reaguju na promene, dobijaju povratnu informaciju od korisnika rano i često i brzo isporuče vrednost.

Pored toga, koristimo agilne alate i prakse kao što su Product Backlog, Sprintovi, Dnevni sastanci i Retrospektive sprinta kako bismo bolje organizovali i pratili rad.

Sve kompanije ne koriste agilne metodologije na isti način. Neki ih primenjuju za sve svoje proizvode, dok ih drugi koriste selektivno. Hibridni pristup koji kombinuje agilne i vodopadne metodologije takođe je opcija.

U zaključku, agilne metodologije su supermoć za menadžere proizvoda. Pomažu nam da budemo agilni, efikasni i prilagodljivi, osiguravajući da naši proizvodi budu uspešni na tržištu.”

Koliko ti u tvom poslu znači feedback korisnika proizvoda? Kako ga prikupljaš?

Marijana: Feedback korisnika je od suštinskog značaja u mom poslu jer mi oni mi pružaju neprocenjive uvide u to kako korisnici doživljavaju proizvod i šta im je važno. Pomažu mi da bolje razumem njihove potrebe, te da identifikujem oblasti koje zahtevaju poboljšanja. Evo nekoliko načina na koje prikupljam feedback korisnika:

 • Intervjui s korisnicama: Redovno sprovodim intervjue s korisnicama kako bih stekla razumevanje njihovih potreba. Postavljam pitanja o njihovom iskustvu s proizvodom, problemima s kojima se suočavaju i njihovim sugestijama za unapređenje.
 • Korisničke ankete: Organizujem ankete kako bih prikupila mišljenja velikog broja korisnica. Ankete se obično šalju nakon što korisnice završe određene zadatke ili nakon što koriste proizvod tokom određenog vremenskog perioda.
 • Tiketi korisničke podrške: Pregledam tikete korisničke podrške kako bih pratila probleme s kojima se korisnici suočavaju i identifikujem zajedničke probleme koji se javljaju.
 • Društveni mediji: Aktivno pratim društvene medije kako bih otkrila šta korisnici govore o mom proizvodu. Analiziram postove, komentare i diskusije kako bih identifikovala povratne informacije i stavove korisnika.
 • Testiranje upotrebljivosti: Organizujem testiranje upotrebljivosti kako bih pratila kako korisnici koriste proizvod u stvarnom okruženju. To mi pomaže da identifikujem probleme s interfejsom i navigacijom.

Nakon prikupljanja povratnih informacija korisnika, detaljno ih analiziram kako bih identifikovala zajedničke teme i obrasce. Zatim koristim te uvide kako bih oblikovala strategiju za unapređenje proizvoda. Na primer, ako primim mnogo povratnih informacija o problemu u određenoj funkciji, postaviću prioritet za njenim unapređenjem.

Feedback korisnika je poput svetionika koji mi pomaže da ostanem usmerena na stvarne potrebe korisnica i da osiguram da proizvod evoluira kako bi ih zadovoljio.

Koje su to metrike i KPI koje koriste PM-ovi za merenje uspeha proizvoda?

Marijana: Metrike i KPI-jevi (Ključni Pokazatelji Uspeha) igraju ključnu ulogu u product managementu, omogućavajući nam da merimo i procenjujemo uspeh proizvoda na različite načine. Evo nekoliko metrika i KPI-ja koje koristimo za merenje uspeha proizvoda:

 • Aktivni Korisnici: Ova metrika meri broj korisnika koji redovno koriste proizvod. Aktivni korisnici ukazuju na zadržavanje korisnika i interesovanje za proizvod.
 • Konverzija Korisnika: Ovo meri koliko korisnika pređe iz jedne faze u drugu u okviru proizvoda. Na primer, konverzija od besplatnog korisnika do pretplatnika.
 • Stopa Napuštanja: Ova metrika meri koliko korisnika prestane koristiti proizvod tokom određenog vremenskog perioda. Visoka stopa napuštanja može ukazivati na probleme sa korisničkim zadovoljstvom.
 • Zadovoljstvo Korisnika: Koristimo ankete ili Net Promoter Score (NPS) kako bismo merili zadovoljstvo korisnika i njihovu volju da preporuče proizvod drugima.
 • Prihod i Profitabilnost: Metrike koje se odnose na prihod, kao što su mesecni prihod od pretplate (MRR), prosecni prihod po korisniku (ARPU) i vrednost korisnika tokom zivotnog veka (CLV), su od suštinskog značaja za procenu finansijskog uspeha proizvoda.
 • Usvajanje Funkcionalnosti: Praćenje koje funkcionalnosti korisnici najviše koriste pomaže nam da prioritizujemo razvoj i unapređenje proizvoda.
 • Funnel Konverzije: Razumevanje kako korisnici prolaze kroz funnel konverzije, od svesti do konverzije, pruža uvide o problematičnim tačkama i oblastima koje zahtevaju optimizaciju.
 • Tržišni Udeo: Za neke proizvode je važno pratiti tržišni udeo i analizu konkurencije kako bi se bolje razumela pozicija proizvoda na tržištu.
 • Tehničke Metrike: Tehničke metrike poput vremena učitavanja, stopa grešaka i stabilnost aplikacije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetnog korisničkog iskustva.
 • Zadržavanje i Ekspanzija: Praćenje zadržavanja korisnika i mogućnosti za dodatnu prodaju pomaže nam da ocenimo dugoročni uspeh.
 • Efikasnost u Radu: Praćenje efikasnosti procesa razvoja, kao što su vreme do lansiranja, troškovi razvoja i brzina ispravki grešaka, omogućava nam da optimizujemo operativne procese.

Važno je napomenuti da izbor metrika i KPI-ja zavisi od konkretnih ciljeva i zadataka proizvoda i organizacije. Ove metrike omogućavaju nam da donesemo informisane odluke, postavimo prioritete za funkcionalnosti i neprestano unapređujemo proizvod kako bismo postigli željene rezultate.

PM-ovi će se u budućnosti sve više oslanjati na dubinsku analizu podataka i razumevanje veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

Koliku ulogu PM ima u podsticanju inovacija unutar organizacija i razvoju novih ideja za proizvode? Kako to izgleda u tvom slučaju?

Marijana: Razvoj novih ideja i podsticanje inovacija ključni su aspekti uloge menadžera proizvoda. Međutim, ta uloga može varirati u zavisnosti od organizacije i kompanije u kojoj radim. U mom trenutnom slučaju, uglavnom sam radila u kompanijama koje imaju otvoren pristup prema novim idejama i inovacijama.

Moje mišljenje je da je za jednu kompaniju jako bitno da ima kulturu inovacija i kontinuirano trazi nove pristupe i ideje za proizvode i to se postiže kroz nekoliko ključnih elemenata: otvorenost za nove ideje, kroz organizovanje radionica i sesije za njihovo generisanje i pilot projekte koji će ih testirati, kroz kolaboraciju između timova i fleksibilnost i iteracije.

U celini, menadžer proizvoda igra ključnu ulogu u podsticanju inovacija unutar organizacije. U mom slučaju, uglavnom sam imala slobodu za eksperimentisanje, iznošenje novih ideja. Ova otvorenost i podrška inovacijama doprinose razvoju konkurentske prednosti i osiguravaju da proizvodi ostaju relevantni na tržištu.

Da li kao PM učestvuješ u izgradnji multifunkcionalnih timova koje čine pojedinci sa različitim veštinama? Kako efikasno upravljati takvim timovima?

Marijana: Kao menadžer proizvoda, ključno je da učestvujem u izgradnji i upravljanju multifunkcionalnim timovima sastavljenim od pojedinaca sa različitim veštinama. Takvim timovima bi trebalo upravljati na sledeći način: prvo i najvažnije, postavljam jasne ciljeve i očekivanja za tim. Ovo uključuje definisanje ciljeva projekta, uloga članova tima i rokova. Jasnost u vezi sa ciljevima pomaže svakom članu tima da razume kako njihov rad doprinosi celini.

Nakon toga, bitna je kontinuirana komunikacija. Redovno komuniciram sa članovima tima, što uključuje redovne sastanke, kao i otvorenu komunikaciju putem alata kao što su e-pošta, poruke i interna komunikaciona sredstva. Uz to, aktivno slušam povratne informacije i sugestije od članova tima. U tom procesu bitni su i saradnja i međusobno razumevanje, i trudim se da podstičem saradnju između različitih funkcija i timova unutar organizacije. Organizujem sastanke i radionice gde razni članovi tima mogu razmenjivati informacije i bolje razumeti uloge i doprinose svake strane.

Još jedna bitna stavka je i ovlašćivanje i samostalnost. Dajem članovima tima određeni stepen autonomije i ovlašćenja da donose odluke unutar svojih oblasti ekspertize. Ovo ne samo da povećava njihovu odgovornost, već i unapređuje produktivnost i u sklopu toga vodim računa o tome da svaki član tima može imati različite radne stilove i preferencije. Prilagođavam radne uslove kako bi se omogućilo članovima tima da rade na način koji je najefikasniji za njih.

U ovom poslu je veoma bitno i praćenje napretka. Redovno pratim napredak projekta i individualne doprinose članova tima i koristim alate kao što su table i softverski alati za praćenje projekta kako bih bila informisana o statusu projekta.

U sklopu ovog posla bitne stavke su i rešavanje konflikata (koji se neizbežno javljaju u multifunkcionalnim timovima) i osnaživanje i podrška (ovlašćujem članove tima da preuzmu vlasništvo nad svojim zadacima i odlukama unutar svojih oblasti ekspertize i pruža im podršku i resurse koji su im potrebni za uspeh).

Da zaključim, upravljanje multifunkcionalnim timovima zahteva ravnotežu između postavljanja jasnih parametara i omogućavanja fleksibilnosti, a sve u cilju postizanja zajedničkih ciljeva proizvoda.

Koji su trenutni trendovi i nove tehnologije koje oblikuju oblast menadžmenta proizvoda? Očekuješ li da uloga PM-a uskoro evoluira u nekom novom pravcu?

Marijana: Trenutni trendovi i nove tehnologije oblikuju menadžment proizvoda uz pomoć veštačke inteligencije i mašinskog učenja (PM-ovi koriste ove tehnologije za analizu podataka i bolje odlučivanje o proizvodima, kao i za personalizaciju proizvoda i prilagođavanje korisnicima) i Low-code/No-code platformi (omogućavaju PM-ovima da brže prototipiraju i testiraju proizvode bez dubokog tehničkog znanja).

Tu su i Data-Driven Product Management (PM-ovi sve više koriste podatke o korisničkom ponašanju i performansama proizvoda za oblikovanje strategija), kao i rast vođen proizvodom (stavlja fokus na proizvod kao osnovno sredstvo za privlačenje korisnika).

Što se tiče budućnosti uloge PM-a, smatram da će se oni sve oslanjati na svoje analitičke veštine i dubinsku analizu podataka, razumevanje veštačke inteligencije i mašinskog učenja koje će postati obavezno, sve više će koristiti alatke za niski kod i no-kod, a naglasak će biti na rastu vođenom proizvodom. Naravno, tu je i saradnja sa različitim timovima: PM-ovi će i dalje sarađivati sa multifunkcionalnim timovima, ali će možda više koristiti virtuelne timove i saradnju s eksternim stručnjacima.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Karijere

Kako je AI revolucija promenila IT tržište rada: Osam novih zanimanja u fokusu Fenix HR istraživanja

S ciljem da kompanijama pruži sveobuhvatniji uvid u tržište rada, kompanija Fenix HR i ove godine sprovodi istraživanje koje će im pomoći u donošenju strateških odluka o zapošljavanju i zadržavanju talenata.

Startapi i poslovanje

ICT Hub: Osmislite najbolje rešenje za inovacije u pravosuđu i osvojite vredne nagrade

ICT Hub je lansirao novi projekat 'Inovacije u Pravosuđu' koji ima za cilj da unapredi pristup pravdi za osetljive i marginalizovane grupe u Srbiji kroz razvoj inovativnih digitalnih alata.

Intervju

Trusted Advisor uz pomoć inovativnog softvera unapređuje procese regrutacije

Trusted Advisor je prva agencija u Srbiji koja nudi relokaciju inženjera iz IT-ja u Evropu i SAD i prva agencija koja se bavi ljudskim resursima na strateški način, koristeći pravu metodologiju projektnog menadžmenta.

Propustili ste

Startapi i poslovanje

ICT Hub: Osmislite najbolje rešenje za inovacije u pravosuđu i osvojite vredne nagrade

ICT Hub je lansirao novi projekat 'Inovacije u Pravosuđu' koji ima za cilj da unapredi pristup pravdi za osetljive i marginalizovane grupe u Srbiji kroz razvoj inovativnih digitalnih alata.

Intervju

Trusted Advisor uz pomoć inovativnog softvera unapređuje procese regrutacije

Trusted Advisor je prva agencija u Srbiji koja nudi relokaciju inženjera iz IT-ja u Evropu i SAD i prva agencija koja se bavi ljudskim resursima na strateški način, koristeći pravu metodologiju projektnog menadžmenta.

Startapi i poslovanje

Hipokratija: Izaberi lekara uz preko 6.000 recenzija pacijenata iz Srbije

Na platformi Hipokratija, pacijenti ostavljaju iskrene recenzije o medicinskim uslugama širom Srbije kako bi pomogli drugim ljudima u odabiru pravog lekara.

Office Talks Podcast

Više rada a manje povišica za programere

U novoj epizodi Office Talks podkasta razgovarali smo o stanju na IT tržištu koje je i dalje uzdrmano otkazima i smanjenom broju zapošljavanja stručnih kadrova.

Digitalni mediji

Social Serbia 2024: Ljudi u Srbiji se plaše AI alata i manje veruju influenserima!

Kakvo je stanje u digitalu, koje platforme koristimo, kome verujemo i šta se u navikama korisnika promenilo u poslednjih godinu dana – pitanja su na koja odgovara upravo objavljeno istraživanje Social Serbia 2024.

Karijere

Na koji ćeš faks? Poseti Metaverse sajam obrazovanja koji je okupio 128.000 studenata

Predstavljamo vam virtuelni 3D sajam obrazovanja zasnovan na Metaverse tehnologiji, koji mladima u Srbiji i regionu značajno olakšava potragu za idealnim izborom fakulteta i budućim zaposlenjem!