Najbolji inženjeri traže uslove u kojima su cenjeni – razvijajući svoja znanja i veštine

Najbolji inženjeri traže uslove u kojima su cenjeni – razvijajući svoja znanja i veštine

Kako domaću IT industriju i prilike za profesionalni razvoj posmatra neko ko se inženjerskim poslom bavi već duže od dve decenije? Otkrivamo u razgovoru sa Predragom Đojićem koji je svoju karijeru gradio i u Amazonu.

Ne znam za vas, ali čini mi se da svaki put kada govorimo o našim ljudima koji su otišli preko da žive i rade, to radimo isključivo u negativnom kontekstu. Odliv mozgova jeste problem sa kojim se naše društvo suočava, ali situacija nije uvek toliko “crna” kada je IT industrija u pitanju.

Tokom proteklih 10 godina koliko pokrivam domaću IT zajednicu, video sam veliki broj ljudi koji je otišao i vratio se, donevši sa sobom određeno iskustvo i kontakte koji su primenili na neke nove biznise i neka nova partnerstva. Isto tako, video sam i veliki broj ljudi koji su otišli i koji iz Silicijumske doline ili nekih od gradova Zapadne Evrope koji su poznati po razvijenoj IT industriji čine jako mnogo za razvoj i napredovanje domaće zajednice i svih njenih aktera.

Dakle, kada već govorimo o odlasku i migracijama iz ugla IT sektora, ne smemo u toj diskusiji preskočiti iskustvo pojedinaca i moć povezivanja (networkinga) koje se pokazalo presudnim za jačanje srpske IT industrije.

Među ljudima koji su svoju karijeru razvijali kako u Srbiji, tako i u inostranstvu radeći za neke od najpoznatijih tehnoloških kompanija, nalazi se i Predrag Đojić koji se bavi profesionalno bavi programiranjem već više od 20 godina, koji je radio u Srbiji i Holandiji, a koji je nedavno postao Head of Engineering u kompaniji Nortal Srbija gde trenutno vodi 90 inženjera i njihove team lead-ove.

U intervjuu sa Predragom, govorimo o njegovom profesionalnom razvoju i rastu domaće IT industrije, ali i o prilikama koje su danas dostupne njegovim mlađim kolegama i talentovanim inženjerima u Srbiji.

Peđa, ti si neko ko u IT industriji radi već duže od 20 godina. Možeš li nam, na početku razgovora, reći nešto više o tvojoj karijeri?

Predrag: Moja fascinacija računarskom tehnologijom počinje tamo negdje kasnih osamdesetih kada sam dobio svoj prvi računar (C64). Sve posle toga je bilo samo logičan slijed događaja koji ni nemile devedesete nisu mnogo poremetile. Tih ranih dvehiljaditih kada sam kao apsolvent na PMF-u u Novom Sadu počeo prvi put da radim kao developer, to je izgledalo skoro nestvarno. Za mene kao i za mnoge od mojih kolega iz tog vremana to je prosto bio hard core hobi koji je nekim srećnim okolnostima prerastao u profesiju umjesto blaže kliničke dijagnoze – inače bismo vjerovatno završili kao “nesvaćeni umjetnici”.

U to vrijeme u Novom Sadu nije bilo mnogo kompanija koje su se bavile razvojem softvera. Do dana današnjeg sam zahvalan ljudima u novosadskom Prozonu, prvoj kompaniji za koju sam radio, na šansi da učim od njih i sa njima.

Radili smo za domaće i strane klijente, na komercijalnim aplikacijama i na open source projektima u paraleli, bilo je više projekata nego zaposlenih. Rezultat je bio da je svako od nas imao sve uloge na projektu koje možete zamisliti, sve od specifikacije do podrške krajnjim korisnicima. Pri tome smo imali veliku slobodu i autonomiju u tome šta i kako ćemo da uradimo – jednom riječju sve ono što danas moderni Agile i DevOps zagovaraju. Gledano u retrospektivi, to je bio Agile u punom smislu.

Posle toga prelazim u tek osnovani Levi9 koji je opet donio jednu drugu dinamiku, jedno drugo tržište, holandsko, i možda drugačiji način razmišljanja. To je i period kad se inicijalno, pomalo razbarušeno IT tržište u Novom Sadu polako profesionalizuje. Iz tih prvih kompanija polako se rađa čitav jedan segment današnje IT industrije.

U kompaniji Levi9 počinjem kao vođa tima i senior developer da bi poslije nekog vremena osnovali prvi QA department koji sam vodio neko vrijeme. Tamo 2008. prelazim u Amsterdam u holandsku kancelariju na poziciju Solutions arhitekte, kasnije Principal arhitekte i department menadžera za lokalni tim konsultanata. Tokom godina imao sam sreću da radim sa velikim brojem najvećih holandskih firmi, naših klijenata, i uvijek sam bio neka vrsta mosta između klijenata i naših development centara. Volim da vjerujem da mi je to dalo nekako širu perspektivu i fokus na klijente, bez da izgubim iz vida tehničku komponentu posla i vezu ka razvojnim timovima.

Nakon Levi9, početkom 2019. pridružujem se Amazonu, tačnije AWS-u, u Holandiji i Beneluksu, kao senior Solutions arhitekta za velike korporativne klijente. Za mene je to bilo jedno izvanredno iskustvo, sagledati kompaniju kao što je Amazon iznutra i dobiti priliku da radim sa nekim od najvećih klijenata ne samo u Beneluksu, nego i na globalnom nivou.

Konačno nakon skoro četiri godine u AWS-u, posle razgovora sa svojim dugogodišnjim kolegom Draganom Gajićem, inače group CTO-om u Nortalu kao i rukovodećim timom u Srbiji, pridružujem se Nortalu kao Head of Engineering za Srbiju.

Obzirom da si se nedavno vratio u Srbiju, kako ocenjuješ rast naše IT industrije u proteklih 5 godina?

Predrag: Moj fizički povratak u Srbiju je uslovno rečeno polovičan pošto je moja fizička lokacija i dalje dobrim dijelom vezana za Holandiju i Amsterdam. Sa druge strane ona je vezana i za Srbiju – kako fizički, tako i organizaciono. Može se reći da tu u potpunosti koristim prednosti našeg work from anywhere pristupa.

Što se rasta IT industrije tiče, poslije prelaska u Amazon pomalo sam izgubio direktnu komercijalnu vezu sa tržištem u Srbiji. Tako da ja možda i najslabiji uvid imam u tih zadnjih par godina. Tim prije, gledajući širi raspon vremena, taj razvoj izgleda još značajniji i impresivniji. Nekako, posmatrajući sve to, čovjek ne može a da ne bude pomalo (ako i neopravdano) ponosan osjećajući da je radeći za firme koje su bile prvi izdanci te industrije, makar malim dijelom doprinio tom razvoju na koji smo svi danas ponosni.

Danas ne treba prevelika mudrost da se zaključi da je to sada po svakom kriterijumu jedna vrlo ozbiljna idustrijska grana i jedno veoma zrelo tržište, barem za IT standarde. Tržište koje se dodatno širi kroz startap scenu. ali i kroz ubrzanu digitalizaciju društva, javnog i komercijalnog sektora, što konačno otvara mogućnost stvaranja zdravog balansa između servisne i produkt industrije. Nadati se samo da je i školski sistem sposoban da isprati potrebe za kadrovima i napredak tehnologije.

Početkom oktobra postao si Head of Engineering u kompaniji Nortal. Šta te je motivisalo da ovde nastaviš svoju karijeru?

Predrag: Kao i za većinu bitnih stvari u životu, ta motivacija je rođena u nekoj sretnoj kombinaciji više faktora: nekih ličnih porodičnih okolnosti koje me vezuju za ovaj region, zatim vjere u model koji Nortal zagovara – da eksperti treba da vode eksperte, te lične ambicije (ili bar potrebe) da se neki krugovi zatvore i da se neko stečeno iskustvo upotrijebi na koristan način.

Kao Head of Engineering za Nortal Srbija, moj primarni zadatak je menadžment i razvoj inženjerske organizacije. To u praksi znači stvaranje stabilnih uslova u kojima su inženjeri cijenjeni, motivisani i u konstantnom procesu razvoja svojih vještina i znanja. To znači da se bavim različitim stvarima – od operativnih pitanja na dnevnom nivou, preko praćenja ličnog razvoja i performansi do definisanja procesa, edukacije i koordinacije sa drugim organzacionim jedinicama.

Druga paralelna grana je support ka projektima te konsultantska pomoć ka sales organizaciji.

Jedno je sigurno, ne postoji konačna lista stvari kojima se bavim.

Kako je u Nortalu organizovan engineering i da li si ti zadužen iskljičivo za inženjere koji rade u Nortal Serbia?

Predrag: U Nortalu smo generalno organizovani po dvije ose u takozvanu matričnu organizaciju. Sa jedne strane smo povezani u multidisciplinarne projektne timove zadužene za kompletan razvoj projekata. Sa druge strane imamo capabilities organizaciju gdje je i inženjering kao jedna od vertikala, zadužen za selekciju, prijem, obuku i razvoj inženjera.

Ja sa svoje pozicije praktično vodim inženjersku organizaciju u Srbiji, nekih približno 90 odličnih inženjera. Moj direktan tim čine grupa sjajnih ljudi, dugogodišnjih profesionalaca, koji su istovremeno i eksperti svako u svom domenu i lideri svojih timova. Svako od njih vodi računa o manjoj grupi inženjera uporedivog tehničkog fokusa, tipa frontend, devops, cloud i slično. Osnovna premisa je da ekspteri treba da vode eksperte, pošto na taj način imaju ne samo prirodni autoritet i razumijevanje konteksta u kome njihovi timovi rade nego imaju i tehničku ekspertizu, te mogu direktno da pomognu u razvoju ljudi u timovima.

Koji su neki od projekata na kojima ti i tvoj tim radite? Koji su neki od izazova sa kojima se suočavate na svakodnevnom nivou i kako ih prevazilazite?

Predrag: Gledano iz perspective Nortala u Srbiji, naši klijenti su geografski najviše grupisani u dvije regije – Severna Amerika i Bliski Istok, dok nešto manje u Evropi. Naši klijenti su neki od najvećih svjetskih internet retailer-a, globalni telco operateri, prvi cognitive city, kao i vlade nekoliko država u oblasti elektronskog upravljanja.

Takva distribucija klijenata i projekata nam daje dobru kombinaciju agilnosti i dugoročne stabilnosti, sa ekonomske i tehnološke strane. Naravno to sa sobom donosi i neke izazove, počev od specifičnosti IT tržišta u Srbiji preko razlike u organizaciji i načinu rada naših klijenata, kulturoloških razlika u različitim regionima, pa do banalnih kao što je timski rad preko različitih vremenskih zona.

Srećom većina tih izazova je već davno viđena i riješena u nekim globalnim okvirima. Tako se i mi oslanjamo na neko kolektivno iskustvo i globalne trendove kao što su Agile i DevOps kombinujući ih sa poznavanjem industrijskih vertikala u kojima smo aktivni tipa elektronske uprave ili industrije 4.0, te saradnjom sa našim lokalnim timovima u gore pomenutim regionima.

Sve u svemu, to za sada daje dobre rezultate.

Da li je u planu širenje engineering odeljenja? Da li trenutno imate neke otvorene pozicije?

Predrag: Na sreću, imamo veoma zdravu kombinaciju dugotrajnih, stabilnih projekata, najčešće u javnim sektoru u oblasti elektronske uprave, kao i veći broj veoma dinamičnih projekata sa kraćim vremenom trajanja tako da je potreba za novim kolegama konstantna i stabilna.

Nortal skoro u svakom trenutku ima otvorene višestruke pozicije koje u kombinaciji sa work from anywhere principom otvaraju potencijalnim novim kolegama široke mogućnosti za pridruživanje nekomu od naših timova i projekata.

Proširenje inženjering odjeljenja je definitivno u planu i premda u trenutnom, da kažem makroekonomsko momentu koji je izvan bilo čije moći predviđanju, ti planovi iako nešto skromniji nego što su bili recimo prije pola godine i dalje računaju sa značajnim dvocifrenim rastom.

Iako si tu tek nepuna dva meseca, kako gledaš na profesionalni razvoj koji Nortal nudi svojim ljudima? Koliko se pažnje posvećuje u kompaniji kada je razvoj pojedinaca u pitanju?

Predrag: Koliko nam je razvoj pojedinca bitan najbolje govori činjenica da je kompletna reorganizacija u matričnu strukturu kompanije, izvedena u toku ove godine, urađena upravo da bi se omogućio što efektniji razvoj ljudi.

Kao što sam već napomenuo osnovna ideja je da dugoročni timovi koje vode ljudi koji su i sami eksperti u svojim oblastima predstavljaju prirodno okruženje za usvajanje novih vještina i znanja. Postoje budžeti za razvoj i učenje, te je mnoštvo resursa na raspolaganju, kako na organizacionom tako i na ličnom nivou. Razvoj naših ljudi pratimo kroz redovne cikluse mjesečno i polugodišnje. Naravno najefektnije je učenje na samom projektu i tu gledamo da tamo gdje ima mogućnosti napravimo prostor i ljudima ponudimo alternative vezano za klijente i tehnologije na kojima rade..

Iz mog dosadašnjeg, mada kratkog, iskustva sa Nortalom mogu da kažem da je većina potrebnih mehanizama već na mjestu, kao i sjajan tim ljudi, naravno ima i dosta prostora da se stvari unaprijede i organizuju efikasnije. Svakako ideja nije da je moguće postići neko krajnje, idealno, stanje i onda ga održavati u beskonačnom vremenu, nego da koristeći naše kolektivno znanje i iskustvo te stvaranjem povratnih mehanizama napravimo sistem koji se konstantno samokoriguje, prilagođava i unapređuje – ne gubeći fokus niti sa naših klijenta niti sa potreba naših zaposlenih.

Šta bi poručio svojim potencijalnim budućim kolegama koji razmisljaju o karijeri u Nortalu?

Predrag: Na tržištu, kakvo trenutno jeste, svi su u konstantnoj potrazi za ljudima, kvalitetom i znanjem, tako da se i mi kao kompanija trudimo da ponudimo mnoštvo vrlo konkurentnih i konkretnih benefita našim zaposlenim, počev od paketa zdravstvene zaštite za čitavu porodicu pa redom do masaže i sada već “nezaobilaznog i kontraverznog” stola za stoni tenis. Prepustio bih ovde mojim dragim kolegama i koleginicama iz regruterske organizacije da to predstave na mnogo upečatljivi i detaljniji način nego što bih ja možda bio u stanju.

Sa druge strane, ono što ja sa svoje pozicije mogu da kažem je da je Nortal pragmatična i vrlo ambiciozna kompanija – i po pitanju rasta i po pitanju naše pozicije na tržištu. Mi vjerujemo da nam kombinacija strategije da eksperti vode eksperte, fokusa na razvoj zaposlenih te kreiranje seamless iskustva za naše klijente, dugoročno pružaju stratešku prednost na tržištu. Naš cilj je da stanemo rame uz rame sa globalnim liderima i po kvalitetu i po pitanju tehnologije koju koristimo kao i gledajući zadovoljstvo naših ljudi i klijenata. Pridružite nam se da zajedno ostvarimo taj cilj.


Ovaj tekst urađen je u saradnji sa kompanijom Nortal u sklopu rubrike “Upoznajte poslodavce” u kojoj predstavljamo proizvode i timove domaćih IT kompanija, ali i njihove planove za dalje širenje.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Tehnologija

Neuralink moždani čip: Revolucija u medicini ili senzacionalizam?

Čip pod nazivom 'Telepatija' uspešno je ugrađen u ljudski mozak, saopštila je kompanija Elona Maska. Analizirali smo da li je reč o velikom naučnom dostignuću, ili tek eksperimentu u testnoj fazi.

Startapi i poslovanje

Vega IT ulaže €1.000.000 u osnivanje novog startapa Thrivea

Kao nastavak globalnog širenja poslovanja, kompanija Vega IT najavila je novi poslovni poduhvat. Ovog puta, rade na razvoju inovativnog HR SaaS rešenja pod imenom Thrivea.

Startapi i poslovanje

Anygo je novi servis za deljenje vozila u Beogradu putem aplikacije – čija se mreža širi

Na ulicama glavnog grada pojavili su se mali gradski Hyundai automobili sa natpisom 'Anygo car sharing'. Prestonica je konačno dobila jedan ovakav servis, a mi vam u intervjuu sa osnivačem startapa 'Anygo' otkrivamo kako on funkcioniše i na koji način je nastao.

Propustili ste

Startapi i poslovanje

Novi GapMinder Fond II s kapitalom od €80 miliona targetira i srpske startape!

GapMinder Ventures, VC fond koji je dosad primarno ulagao u tehnološke kompanije iz Rumunije, pokreće GapMinder Fond II, investicioni paket od 80 miliona evra koji će biti alociran i na širem istočnoevropskom regionu, pa tako i Srbiji i Hrvatskoj.

Tehnologija

SEO Spam: Kako su AI generisani advokati pokušali da prevare Netokraciju?

Razvojem veštačke inteligencije cyber kriminalci postaju sve veštiji, a napadi sve maliciozniji. Donosimo vam priču o tome kako smo uspeli da raskrinkamo jedan takav pokušaj ucene.

Office Talks Podcast

Da li će Bitcoin doći do $100.000?

Dolazak Bitcoin ETF-a izazvao je pažnju mnogih u Web3 svetu. Upravo o ovoj temi ali i o stanju na tržištu kriptovaluta, razgovarali smo u novoj epizodi podkasta sa Aleksandrom Matanovićem, direktorom i osnivačem kripto menjačnice ECD.rs.

Mobilno

Uživo praćenje prevoza u Beogradu od danas na Google mapama!

Google je u okviru svoje aplikacije mapa na pametnim telefonima omogućio praćenje javnog prevoza u realnom vremenu za našu prestonicu.

Digitalni mediji

Vladimir Kovač: Iz zajednice se regrutuje radna snaga, zato kompanije treba da budu deo događaja

Zrenjaninski hotel Vojvodina tradicionalno će krajem aprila ugostiti još jednu DigiTalk konferenciju i edukaciju posvećenu e-trgovini. O važnosti održavanja ovakvih događaja za kreativnu, digitalnu i IT zajednicu, razgovaramo sa jednim od osnivača i organizatora konferencije.

Sponzorisano

Bosch inženjerski centar u Srbiji zapošljava IT stručnjake koji razvijaju rešenja za auto industriju

Ubrzani razvoj 'automotive' industrije i okretanje u smeru sve veće integracije digitalnih rešenja, otvorile su jedno sasvim novo poglavlje za tehnološke i IT kompanije. Jedan od lidera u razvoju digitalnih rešenja za auto industriju je i kompanija Bosch, čiji IT sektor u Srbiji zapošljava više od 400 stručnjaka.