Miloš Čučulović iz Srbije direktor je u švajcarskom MDPI-u

Miloš Čučulović iz Srbije direktor je u švajcarskom MDPI-u sa više od 6.500 zaposlenih širom sveta

U švajcarskoj kompaniji koja je jedan od lidera u naučnom izdavaštvu, razvija najsavremenije alate zasnovane na generativnoj veštačkoj inteligenciji. A kako je izgledao njegov karijerni put? Pročitajte u intervjuu koji je pred vama!

Miloš Čučulović iz Srbije direktor je tehnoloških inovacija u švajcarskom MDPI-ju, jednoj od tri vodeće svetske kompanije iz oblasti izdavaštva naučnih časopisa. Kompanija broji preko 6.500 ljudi u 16 kancelarija širom sveta, dok u Srbiji ima preko 600 zaposlenih. Za otvaranje srpskih ogranaka zaslužan je upravo Miloš koji je 2016. godine, zajedno sa osnivačem kompanije dr Shu-Kun Lin, pokrenuo projekat njihove realizacije. Kao direktor srpskih predstavništava MDPI-ja radio je od 2016. do 2019. godine.

Po obrazovanju inženjer informatike, master studije završio je 2012. godine i odmah počeo da radi kao Android developer u MDPI-u. Ubrzo je prešao na web razvoj, a potom na upravljanje projektima. Od 2014. do 2019. godine, radio je i kao direktor informacionih tehnologija i bio zadužen za preko 100 IT stručnjaka koji su radili na različitim projektima.

Sredinom 2019. godine, dobio je ponudu od kompanije za finansiranje doktorskih studija iz oblasti AI za unapređenje akademskog izdavaštva. Doktorske studije uspešno je završio u decembru 2022. i, od januara 2023. godine, radi na poziciji direktora tehnoloških inovacija. Upravo ovaj spoj nauke i tehnologije je ono što ga najviše inspiriše i predstavlja okosnicu njegove karijere.

Miloša smo upoznali na manifestaciji “Swiss Serbian Startup Night”, održanoj u Cirihu ovoga maja u organizaciji Naučno-tehnološkog parka Beograd, a u intervjuu koji sledi ispričao nam je detalje svog inspirativnog karijernog puta.

Miloš u Švajcarskoj razvija alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji

“Švajcarska je zemlja velikih mogućnosti za mlade ljude, pogotovu ukoliko se bave IT tehnologijama”, otpočeo je Miloš naš razgovor. U ovoj zemlji pokrenuo je svoju karijeru 2012. godine, nakon što je studije završio u Francuskoj, gde i dalje živi. Kako kaže, život na relaciji Francuska-Švajcarska uopšte nije retkost, te se mnogi ljudi opredeljuju za ovu kombinaciju. On ističe da je u Švajcarskoj srpska dijaspora veoma značajna, i da su uspostavljene dobre veze na nivou poslovne saradnje između Srbije i Švajcarske:

Organizacije poput Švajcarsko-srpske privredne komore i Naučno-tehnološkog parka Beograd značajno doprinose toj saradnji. Pružaju mogućnost umrežavanja, kolaboracije i slično.

Kao direktor tehnoloških inovacija, Miloš upravlja timom developera za mašinsko učenje, data analitičara i MLOps profesionalaca. U poslednjih par godina, zajedno sa svojim timom radio je na dosta projekata, ali posebno izdvaja proizvod pod nazivom Ethicality:

Ethicality služi za detektovanje etičkih nepravilnosti od strane akademskih autora (naših klijenata). Na veliku žalost, broj nepravilnosti je u konstantnom porastu (lažni radovi, plagijati, manipulacije podataka, autora, i tako dalje). Ovaj proizvod koristi se za skeniranje novih radova koji stižu na obradu u MDPI i pomaže našim urednicima u borbi protiv pomenutih nepravilnosti. Razne tehnologije, većina zasnovanih na AI se tu koriste.

Recimo, razvili smo detekciju da li se referentni radovi koji se citiraju zaista odnose na sam rad ili su autori pokušali da prodaju ili pomognu drugim autorima u povećanju broja citata. Samocitiranje je takođe jedan od problema na koji nailazimo i gde je detekcija istog veoma bitna.

Kako dalje navodi, ovaj proizvod je i dalje u fazi razvoja, a neke od funkcija su već testirali urednici zaposleni u MDPI-u. Prema rečima našeg sagovornika, feedback je veoma pozitivan, a ideja celog proizvoda, sa proceduralne strane, jeste da se popravi kvalitet objavljenih radova bez povećanja napora koji urednici moraju da ulože u sam proces provere.

Predvodi tehnološke inovacije u MDPI-u

Veštačka inteligencija je već uveliko prisutna u mnogim industrijama, pa naučno istraživanje i akademsko izdavaštvo nisu izuzetak. Miloš nam je ispričao da je MDPI počeo sa radom na razvoju AI alata još 2018. godine i trenutno broji petnaestak inženjera i data analitičara koji se bave razvojem softvera baziranih na veštačkoj inteligenciji. Stoga, naveo nam je neke od AI projekata na kojima su do sada radili:

Peer reviewer finder je proizvod koji omogućava našim urednicima da lakše i brže pronađu recenzente koji će pregledati naučni rad pre objave. Analitika predstavlja sklop alata koji pomažu urednicima i menadžmentu u odlukama koje donose, ekspanziji časopisa, te analiziranju tržišta. Tu spada i GraphDB baza koja nam omogućava projekciju linkova između naučnika, njihovih radova, citata.

Journal Finder je proizvod koji koriste naši klijenti pre nego što odluče da objave rad u saradnji sa nama. Naučnik kopira naslov i sažetak rada, a Journal Finder ponudi listu časopisa u kojima se rad može objaviti. ScilitBERT je AI model koji je MDPI napravio, baziran na BERT modelu i isključivo treniran na korpusu od oko 100 miliona naučnih radova.

MDPI je izdavač naučnih časopisa i 99% podataka koje poseduje je u tekstualnom formatu, na prirodnom jeziku. Oblast NLP-a je veoma bitna za kompaniju i većina proizvoda koje Miloš i njegov tim razvijaju bazira se na ovoj tehnologiji:

Jedan od osnovnih AI modela koji smo razvili (Article Similarity) je baziran na NLP tehnologiji. On se koristi za semantičku pretragu radova i omogućava znatno bolju i precizniju pretragu od standardnog pristupa koji koristi ključne reči. Article Similarity model je integrisan u većinu proizvoda koje sam prethodno pomenuo.

NLP je takođe osnova današnjih GenAI (generativna veštačka inteligencija) modela poput ChatGPT-a, Gemini-a, MS Copilot-a, itd. Ti modeli se, pored svih njihovih prednosti, takođe koriste i zarad manipulacije u naučnom istraživanju kada je reč o pisanju radova.

Naposletku, Miloš ističe da je poznavanje NLP-a važno za MDPI, jer je detekcija teksta napisana od strane GenAI modela, a ne samog naučnika jedan od ključnih aspekata savremenog izdavaštva.

MDPI počeo je sa radom na razvoju AI alata još 2018. godine i trenutno broji petnaestak inženjera i data analitičara koji se bave razvojem softvera baziranih na veštačkoj inteligenciji.

Obezbeđuje bezbednost podataka i autorskih prava

MDPI je izvorno digitalna kompanija, svi časopisi su u digitalnom formatu i dostupni su online, a uz to poseduje i svoj sistem za online podnošenje prijava i upravljanje radovima. Razvoj tog sistema je počeo još 2008. godine i traje i dan danas:

Tehnološke inovacije koje trenutno vodim u kompaniji su 100% orijentisane ka digitalnoj transformaciji. Princip na kome se zasniva rad tima je baziran na konstantnoj proceni trenutnih procesa (uređivački, proizvodni, analiza podataka) i unapređivanju istih uz pomoć naprednih tehnoloških rešenja, mahom AI/NLP tehnologije. Jedna od uspešnijih inicijativa koju smo skoro priveli kraju i pustili u produkciji je “CFP Assistant”.

Reč je o proizvodu koji smo razvili u saradnjii sa urednicima, koji objavljuju specijalna izdanja u časopisima za koje rade. Pronalaženje potencijalnih autora koji su stručnjaci u oblasti specijalnog izdanja je dosad bio veoma naporan i dug proces. Koristeći CFP Assistant, proces selekcije potencijalnih autora je mnogo efikasniji (brže i kvalitetnije). To direktno utiče na broj novih radova koji pristižu u postavljenim specijalnim izdanjima, što direktno utiče na razvoj i profitabilnost same kompanije.

Nadalje, MDPI je kompanija koja se zasniva na Open Access izdavačkom modelu. Svi radovi koje objavljuje su besplatni i dostupni online (pod CC-BY licencom), pa se autorska prava ne dovode u pitanje. Što se odbijenih radova tiče, ili onih koji su u procesu objave, autor i dalje polaže sva prava nad njima, te je njihova sigurnost veoma bitna. Tu spadaju i recenzije koje u većini slučajeva moraju ostati anonimne, i naravno korisnički podaci koji ne smeju da napuste kompaniju, objašnjava Miloš i dodaje:

Zbog gore navedenih razloga, svi AI alati koje razvijamo isključivo koriste privatne modele, koji se nalaze u sklopu kompanije. Nemamo dodirnih tačaka sa javnim modelima kao što su ChatGPT i slični. To je još i bitnije sada pošto smo počeli sa radom na razvoju GenAI modela (korišćenjem LLM modela – Large Language Models). Tako da smo sigurni da podaci koje imamo ostaju u sklopu kompanije bez rizika da se isti pronađu u nekom od javnih četbotova.

Dakle, time je u kompaniji MDPI rešeno i pitanje cyber security-ja koje je veoma aktuelno i važno u trenutnoj tehnološkoj situaciji — uz AI i ML tehnologije.

Svojim radom spaja nauku i tehnološki razvoj

Pozicija direktora tehnološkog razvoja Milošu pruža idealnu mogućnost da se istovremeno bavi naučno-istraživačkim radom koji je vezan za AI tehnologije i samim tim predstavlja inovacije za kompaniju:

Celokupan splet inovativnih rešenja koje razvijamo je uvek usko povezan sa poslovnim procesima i operacijama. Inicijativa razvoja alata, koje sam ranije pomenuo, uvek je dolazila posle radionica koje smo organizovali sa različitim ekspertima u kompaniji, pošto su oni koji najbolje poznaju posao, samim tim poznaju i probleme na koje nailaze. Optimizacija procesa se onda vrši kroz razvoj alata zarad povećanja efikasnosti (kvalitet i brzina).

Uzevši u obzir dvojakost njegove karijere, pitali smo našeg sagovornika koji će to trendovi ili nove tehnologije imati najveći uticaj na akademsko izdavaštvo u narednih nekoliko godina. Na to pitanje on nam je odgovorio “kao iz topa” — generativna veštačka inteligencija! Svoju tvrdnju, obrazložio je na sledeći način:

S jedne strane, imamo istraživače. Samom pojavom ChatGPT-a novembra 2022. godine, i raznih Copilot sistema koji se pojavljuju, naučnici imaju pristup alatima koji se mogu koristiti na razne načine. Tu imamo povećanje kvaliteta i brzine pisanja radova, ali takođe i postoji mogućnost da se ti isti alati koriste u ne-etičke svrhe što predstavlja otežavajuću okolnost za same izdavače.

S druge strane su izdavači koji su pod konstantnim pritiskom za razvoj inovacija. Biti izdavač danas nije samo baviti se izdavaštvom već to podrazumeva i razvoj inovativnih proizvoda i alata, što za internu upotrebu (poboljšanje samih procesa), to za klijente koji će se odlučiti za datog izdavača ne samo zbog kvaliteta i brizne usluga, već i dodatnih proizvoda koji taj izdavač nudi.

Oblast NLP-a je veoma bitna za kompaniju i većina proizvoda koje Miloš i njegov tim razvijaju bazira se na ovoj tehnologiji.

Da bi uspeli globalno, mlade u Srbiji savetuje da karijeru “započnu lokalno”

Prema Miloševom mišljenju, kulturološke promene su proces za koji je potrebno dosta vremena, truda i ulaganja. Kako navodi, na kulturi inovacija u MDPI-u radi se konstantno da bi se razvila svest — od top menadžmenta pa sve do operativaca:

MDPI je od samog početka 1996. godine u digitalnom svetu. OpenAccess biznis model je tada bio potpuna novina u izdavaštvu, tako da smo oduvek kao kompanija bili inovativni. Zadržati inovativni duh prelaskom iz startapa u kompaniju sa više od 6.500 zaposlenih je kompleksan proces. To zahteva od menadžmenta i zaposlenih da konstantno prihvataju nove izazove i izađu iz statusa quo. Ne treba previše napominjati da mi, ljudi, po prirodi preferiramo stabilnost umesto promena.

Stoga, naš sagovornik zaključuje da ključ svega leži u komunikaciji. Smatra da svaka inovacija zahteva promene, te u koliko su svi oni na koje promena direktno ili indirektno utiče upoznati sa “zašto”, “šta” i “kako”, implementacija iste je mnogo lakša i sama podrška je neizmerno veća.

Za kraj razgovora, zamolili smo Miloša za savet mladima koji žele da okušaju karijernu sreću u inostranstvu, i možda jednog dana postignu uspeh kakav je njegov. Imajući uvid u domaći tehnološki ekosistem, on primećuje da Srbija ima veliki broj talenata, pogotovu u domenu informacionih tehnologija, pa je najbolje otpočeti karijeru na “domaćem terenu”:

Razvoj startapa i cela struktura inkubator sistema je sve bolja, počevši od naučno-tehnoloških parkova koja pruža podršku od samog osnivanja, preko potrage za investitorima, pa sve do finalnog marketinga i prodaje. Ukoliko se mladi još nisu odlučili, savetujem ih da svoju sreću prvo okušaju kod nas, kreiranjem startapa i plasmanom na domaće tržište.

Ukoliko to protekne kako treba, ekspanzija na međunarodnoj sceni je mnogo lakša nego sam početak od nule. Dijaspora je dosta razvijena u nekim od zemalja Zapadne Evrope, uključujući Švajcarsku, Nemačku, Austriju, tako da je sam ulaz na međunarodno tržište mnogo lakši.

Dakle, najbitnije je verovati u sebe, svoje sposobnosti i kvalitete, ali su marljivost i naporan rad jednako važni kako bi neko skrenuo pažnju na sebe i kvalitet svog proizvoda. “Savršenstvo ne postoji, bitno je prepoznati pravi trenutak (mesto i vreme) za pokušaj plasmana na međunarodno tržište”, zaključuje Miloš.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Office Talks Podcast

Kako doći do investicije za vaš startap?

Gost 195. epizode Office Talks podkasta bio je Miloš Rakčević koji je sa nama podelio svoj preduzetnički put i iskrene savete za sve koji planiraju da osnuju startap u Web3 ili nekom drugom sektoru IT industrije.

Startapi i poslovanje

Kako je Slobodan pobegao iz Beograda na Rtanj gde spaja IT i poljoprivredu?

U podnožju planine Rtanj, zajedno sa svojom porodicom pobegao je od gradske vreve i stresnog života. Tamo uzgajaju lekovito bilje od kojeg proizvode preparate dostupne na portalu Royal Balm.

Startapi i poslovanje

Srpsko-američki Lupa Technology osigurao investiciju od $1,8 miliona – sledi širenje poslovanja

Lupa Technology je na misiji da značajno unapredi upravljanje podacima u građevinskoj industriji. Ova srpsko-američka platforma, sa sedištem u Njujorku i Beogradu, upravo je zatvorila rundu ulaganja od $1,8 miliona kako bi podstakla svoju ekspanziju.

Propustili ste

Novost

Google Street View automobili ponovo na putevima Srbije

Njihova misija je ažuriranje Google Street View fotografija srpskih gradova, arhitektonskih i prirodnih dobara na Google mapama.

Takmičenje

Predstavljen žiri SoMo Borca: Evo ko će odabrati najbolje digitalne projekte u regionu

Prijave se zatvaraju 25. septembra, a 'early bird' prijave otvorene su do 1. septembra 2024. godine!

Sponzorisano

Endava: Program dualnog obrazovanja stvara IT budućnost Srbije

 Ukoliko nastojimo da razvijamo IT industriju i digitalnu ekonomiju u Srbiji, jedan od temelja za to jeste obrazovanje i dolazak novih mladih talentovanih ljudi. Velike IT kompanije, poput Endave, igraju važnu ulogu u procesu izgradnje i edukacije budućih stručnjaka.

Karijere

Učenike u Srbiji više ne zanima IT: Istina ili medijski spin?

'Đaci neće u programere' odjeknulo je u svim medijima nakon završenog prijemnog za srednje škole i gimnazije. Da li je zaista tako i zbog čega ove godine ima manje upisanih đaka na IT smerove u gimnazijama, pročitajte u analizi koja sledi.

Office Talks Podcast

Mily Tech: Startap koji pomaže da vam paketi stižu na vreme

Gost 197. epizode Office Talks podkasta bio je Miloš Zlatković, osnivač i CEO kompanije Mily Technologies. On nam je predstavio razvojni put kompanije — od osnivanja do milionske investicije i planova za budućnost!

Intervju

Mastercard lansirao alat ‘Shopping Muse’ za jednostavnu i personalizovanu kupovinu

Kompanija Mastercard je razvila novi alat 'Shopping Muse' koji je zasnovan na AI tehnologiji a sve u cilju da se napravi veliki korak ka interaktivnijoj i angažovanijoj trgovini u budućnosti.