Kako da unapredite svoj SEO sa tehničke strane u 2021?

Kako da unapredite svoj SEO sa tehničke strane u 2021?

Svima koji se u nekoj meri bave optimizacijom za pretraživače poznat je podatak da Google godišnje napravi blizu hiljadu izmena na svom algoritmu. Neke od izmena su privremeni eksperimenti. Naravno, postoji i jedan broj nadogradnji algoritma koje ostaju trajno.

Svima koji se u nekoj meri bave optimizacijom za pretraživače poznat je podatak da Google godišnje napravi blizu hiljadu izmena na svom algoritmu. Neke od izmena su privremeni eksperimenti. Naravno, postoji i jedan broj nadogradnji algoritma koje ostaju trajno.

Početkom prošle godine, pojavom pandemije, SEO zajednica je smatrala da Google neće promešati karte i u nezgodnom trenutku uskratiti biznise saobraćaja sa organske pretrage.

Velika greška. Google nije posustao. Već početkom marta 2020. osetio se takozvani COVID update, odmah potom u maju sajtove je pogodio Core Google Algoritm Update, da bi kraj godine obeležilo još jedno globalno ažuriranje algoritma – decembarski Core Update.

Kao i uvek, na porast ili pad pozicija utiče veliki broj faktora – počev od sadržaja, linkova, tehničkih parametara, pa do snage brenda i online reputacije.

Kako izgleda stanje pretrage u Srbiji?

Ranije su lokalna komešanja na Google-u bila rezervisana za par većih ažuriranja algoritma, a sada se promene pozicije primećuju iz meseca u mesec. Kvalitet sadržaja na domaćem internetu je porastao, konkurencija raste na većini tržišta, te zbog toga algoritam sve više utiče na lokalne rezultate.

Sa druge strane, pandemija je pokrenula domaće kompanije i motivisala ih da poboljšaju svoje online prisustvo. Veća koncentracija kvalitetnog sadržaja iziskuje više posla sa SEO strane kako bi se privukla pažnja i klikovi na rezultatima pretrage.

Ovim tekstom želimo da predstavimo nekoliko tehnika koje možete primeniti i ostvariti bolje performanse na Google rezultatima pretrage.

Optimizujte stranice za Core Web Vitals

Core Web Vitals predstavlja set parametara koje služe za merenje ključnih aspekata korisničkog iskustva prilikom učitavanja stranice. Za razliku od sintetičkih testova, poput analize brzine korišćenjem alata Google Page Speed Insight, CWV metrike se prikupljaju direktno od korisnikaChrome User Experience Report sakuplja anonimne, stvarne podatke za svaku od Web Vitals metrika.

Koje su CWV metrike?

U pitanju su:
 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • First Input Delay (FID)
 • Cumulative Layout Shift (CLS)

LCP meri vreme koje je potrebno da se prikaže najveći element sadržaja na stranici (tekst, slika…). U suštini to je vreme koje protekne dok korisnik ne dobije najbitniji element.

FID meri odziv stranice kada korisnik izvrši neku interakciju sa elementima stranice. Na primer kada klikne na link u navigaciji. Ako je browser u tom trenutku zauzet izvršavanjem drugih taskova onda će korisnik osetiti zadršku u izvršenju akcije.

CLS meri stabilnost stranice dok traje njeno učitavanje. Svi smo imali neprijatno iskustvo da dok čitamo sadržaj tekst skače i biva potisnut jer se učitala neka slika ili reklama. Google želi da eliminiše ovu pojavu i CLS će dobiti loše ocene ako se to dešava na stranici.

Kako unaprediti ove metrike?

Google će u jednom trenutku sakupiti dovoljno podataka o vašim stranicama i prikazaće vam izveštaj u Search Console. Dobićete podatak o broju stranica koje imaju loše Core Web Vitals metrike, o onim stranicama koje se mogu popraviti i naravno o broju stranica sa dobrim ocenama.

Predlog je da analizirate ove podatke i da u saradnji sa developerima unapredite onu metriku koja je označena kao kritična.

Core Web Vitals će biti direktan faktor rangiranja. Doduše, ne preterano velikog uticaja, ali opet će biti deo algoritma. Primena CWV metrika u procesu rangiranja je bila planirana za maj 2021. godine, ali je Google odlučio da pomeri taj datum za avgust. Ostaje da u narednom periodu ispratimo stvarni uticaj ove metrike na rangiranje.

Nastup na domaćem online tržištu

U situaciji kada veliki broj kompanija izlazi na online tržište javlja se dilema koji naziv domena odabrati. Preporuka je da zaobiđete generičke nazive koji u sebi sadrže ključne reči, već da odaberite domen koji se poklapa sa nazivom vašeg brenda ili kompanije.

Kao brendu će vam biti lakše da se probijete i pozicionirate jer je mala verovatnoća da postoji konkurencija na pretrazi koja koristi sličan naziv brenda i posluje na istom tržištu.

Značaj nacionalnog domena

Google je radio eksperimente u želji da podacima potkrepi hipotezu da ljudi radije klikću na domene koji imaju nacionalnu ekstenziju nego na one sa generičkim nastavcima.

Rezultati to potvrđuju. Korisnici u Srbiji će pre kliknuti na .rs domen nego na .com. Posebno je interesantan slučaj u kome je .rs domen nekoliko pozicija ispod .com ili drugih gTLD-ova. Iako je .rs, na primer, treći na rezultatima on će pre dobiti klik nego sajtovi koji su prvi ili drugi, a poseduju .com.

Razlozi su višestruki, ali je opšti stav da upotreba ccTLD-ova može poboljšati poverenje kupaca. Domen .rs signalizira da ste lokalno preduzeće, što potencijalnim kupcima daje osećaj da je lakše obaviti kupovinu od vas. Korisnici veruju da postoji bolja dostupnost robe ili usluga na određenoj lokaciji ako informacije dolaze sa nacionalnog domena.

Struktuirani podaci za Pitanja i odgovore

Odavno je prošlo vreme “deset plavih linkova” na rezultatima koje nam Google prikazuje. Danas imamo vešto kamuflirane oglase, prikaz mape sa adresama relevantnih firmi, prikaz slika, najbitnijih vesti i drugih elemenata. Tu su negde i klasični plavi linkovi, ono što nazivamo organskim SEO rezultatima.

Borba za klik je postala veoma kompleksna. Google vrlo često prikaže direktan odgovor na upit tako da korisnik nema potrebu da klikne na neki od rezultata i poseti određeni sajt. Potražite vremensku prognozukonverzije valuta ili čak HEX izbornik boja.

Cilj vlasnika sajtova je istaći se i privući klik. Jedna od najefikasnijih metoda na domaćem tržištu je primena Struktuiranih podataka za pitanja i odgovore, tzv. FAQ structured data markup.

Ako obuhvatite vaša pitanja i odgovore ovim oznakama onda će vas Google nagraditi prikazom dodatnog padajućeg menija na SERP-u.

Zauzećete solidnu količinu prostora na rezultatima pretrage i izdvojićete se od konkurencije. Ovo je posebno korisno na mobilnim rezultatima.

Učinak ove metode možete pratiti u Seach Console. Osim praćenja metrika (klikovi, prikazi, procenat klikova, prosečna pozicija) dobićete i listu kjučnih reči koje iniciraju prikaz obogaćenog FAQ dodatka.

Kako pojačati E-A-T signale?

E-A-T predstavlja univerzalnu skraćenicu koja obuhvata tri pojma: stručnost, autoritet i pouzdanost (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Google o E-A-T-u opširno piše u svojim smernicama za ocenjivanje kvaliteta pretrage (Search Quality Rater Guidelines). Dokument definiše na koji način testeri mogu da procene E-A-T. Praktična primena izgleda na sledeći način:

 1. Osobe koje testiraju kvalitet rezultata dobiju zadatak da za određenu ključnu reč procene da li su prikazani sadržaji dovoljno stručni, da li su napisani od strane osoba koje imaju autoritet u toj oblasti i da li su rezultati pretrage od poverenja ili upućuju na sajtove lošeg kvaliteta.
 2. Nakon toga Google koristi povratne informacije koje dobije od testera da pronađe šablone i identifikuje signale koji se poklapaju (ili ne poklapaju) sa E-A-T-om.
 3. Konačno, Google može da prilagodi algoritam pretrage u skladu s tim nalazima.

Na primer, osoba koja testira dobija zadatak da proveri rezultate na upit “nicanje zuba kod beba”. Ovo je veoma osetljiva tematika i bilo bi loše da se izlistaju sadržaji napisani od strane nestručnih lica. Saveti nestručnih lica mogu da naprave ozbiljne posledice ukoliko se primene u praksi. Zbog toga će Google pokušati da validira autore i sajtove koje će prikazati.

Da li sajtovi imaju dolazne linkove sa drugih cenjenih sajtova, da li se imena autora sadržaja mogu naći na sajtovima medicinskih, obrazovnih i drugih ustanova od javnog značaja poput strukovnih udruženja, stručnih publikacija itd?

Evo nekih stvari koje možete uraditi da bi pokazali E-A-T:

 • Proverite činjenice koje iznosite u sadržaju (Fact-check content).
 • Linkujte iz svog sadržaja ka resursima koji mogu biti od koristi vašim čitaocima.
 • Sakupite ocene, komentare i recenzije korisnika i bivših klijenata.
 • Izgradite linkove sa sajtova visokog autoriteta i poverenja.
 • Jasno označite autore sadržaja sa konciznom biografijom i linkovima ka njihovim sajtovima i profilima na mrežama

Sve ovo pomaže Google-u da bolje razume vašu poziciju u oblasti o kojoj pišete.

Google uvodi rangiranje odlomaka i pasusa

Kada analizira i indeksira sadržaj Google će se postarati da odredi koja je glavna tema stranice na koju ona može da se rangira. Uzeće u obzir dolazne linkove, meta podatke i naravno sadržaj same stranice.

Novost je da od nedavno Google može da nezavisno ocenjuje različite delove jedne iste stranice. Sada svaka rečenica, odlomak ili pasus nekog većeg teksta imaju mogućnost da se rangiraju za relevantne ključne reči.

Takozvani Passage ranking je već pušten za englesko govorno područje, a uskoro se očekuje globalna podrška.

Najveću korist će imati autori koji veoma opširno i sveobuhvatno pokrivaju određenu temu i koji sa puno primera i detalja obogaćuju svoj sadržaj.

Na primer ukoliko imamo tekst o metodologijama upravljanja projektima koji pokriva veliki broj principa i tehnika taj tekst se ranije rangirao isključivo na ključne reči poput “PM metode”, “metodologije upravljanja projektima” ili “tehnike upravljana projektom”.

Uskoro će određeni pasusi moći da se rangiraju na specifične upite o Agile, Scrum, Kanban ili LEAN metodologijama. Na primer “šta su Kanban swimlanes”, “uloga scrum mastera” ili “kada primeniti Waterfall tehniku”.

Sa tehničke strane predlog je da svaku takvu sekciju koja ima potencijal da se rangira obuhvatite semantičkim HTML elementima. Na primer podnaslovima (hx tagovi), boldovanjem teksta, dodavanjem listi i tabela. Takođe, dužina teksta koji Google uzima je uglavnom nekoliko rečenica. Zbog toga se potrudite da vaši ključni pasusi budi konkrenti, jasni i nedvosmisleni.

Pozicioniraj se hiperlokalno

Kada ljudi pomisle na internet, često pomisle na njegovu globalnu prirodu. Međutim, većina korisnika pretražuje lokalizovane proizvode, kompanije i usluge. Dostavu hrane, prodavnicu nameštaja, adrese i radno vreme raznih ustanova. Lokalni SEO je zbog toga veoma važan i Google ga aktivno razvija, a ne treba zaboraviti da na kvalitet pozicije utiče i to da li vaš biznis koristi gorepomenuti nacionalni domen.

Za kompaniju koja je poznata po tome da olako gasi servise i proizvode veliko je iznenađenje da toliko pažnje poklanja razvoju Google My Business platforme. Od početka godine je objavljeno preko deset novih funkcionalnosti.

To je indikator u kom smeru će se kretati rezultati pretrage. Ova evolucija delimično je nastala zbog porasta pretraživanja bez klika (zero-click searches). Kao što smo ranije predstavili, u pretrazi bez klika na upit korisnika se odgovara direktno na SERP-u.

Mnoga zero-click pretraživanja imaju lokalni karakter jer korisnik dobija sve potrebne informacije u takozvanom “lokalnom paketu” – odabiru tri kompanije čiji su kontakt podaci izlistani uz prikaz lokacije na mapi.

Faktori rangiranja za lokalne rezultate

 • Kvalitetno popunjen Google My Business profil kompanije
 • Dolazni linkovi ka vašem sajtu
 • Ocene i komentari korisnika na vašem GMB profilu ili drugim lokalnim direktorijumima
 • SEO podešavanja vašeg sajta
 • Citati i ostala spominjanja vašeg brenda van vašeg sajta

Koliko je ovo bitan segment poslovanja govori podatak da se performanse ne prikazuju u Search Console, već u okviru Google My Business profila. Tu možete videti ključne reči za koje se prikazujete, akcije korisnika koje vrše na vašem profilu (poziv, poseta sajtu, zahtev za navigacijom do vaše adrese…), kao i druge metrike.

Zaključak

Google je postao transparentniji u komunikaciji sa SEO zajednicom. Primetni su česti nastupi njihovih predstavnika u javnosti koji nesebično dele znanja i savete za unapređenje učinka na pretrazi.

Značajan je i trud kompanije u pisanju dokumentacije, posebno za novije procedure. SEO zajednici i vlasnicima sajtova su od pomoći česti nagoveštaji nadolazećih izmena koji dolaze direktno od Google-ovih predstavnika.

Jedno je sigurno – Google ne miruje. Konstantno će praviti izmene, uvoditi nove elemente na rezultatima pretrage i modifikovati faktore rangiranja. Na vama je da ga pratite ili da se prepustite sreći. Google će naravno reći da je najbolje da pravite kvalitetan sadržaj i posete će same doći. Praksa je međutim pokazala da prepuštanje sajtova na milost i nemilost algoritmu nije optimalno rešenje.

Treba li nam veći dokaz da SEO nije mrtav?


Odgovori

Tvoja e-mail adresa neće biti objavljena.

Popularno

Gaming

Dušan i David prave društvene igre, a njihov studio Kerber Games napada tržište vredno skoro 20$ milijardi

Iako kultura igranja društvenih igara u Srbiji nije toliko velika, to bi vremenom moglo da se promeni zahvaljujući talentovanim timovima poput onog koji čini Kerber - 'board games' dizajn studio.

Startapi i poslovanje

Uvođenjem udela u vlasništvu kompanije povećavaju svoju konkurentnost – a motivacija zaposlenih se drastično uvećava

Prema podacima do kojih je došao Joberty, manje od 3% kompanija koje posluju na domaćem tržištu ima opciju da svojim zaposlenima omogući udeo u vlasništvu firme a ta opcija, kako kažu naši sagovornici, može napraviti veliku razliku.

Intervju

Milan Starčević je prvi inženjer iz Srbije koji je postao partner u kompaniji Zühlke

Nakon skoro osam godina provedenih u kompaniji Zühlke, Milan Starčević postao je partner. U nastavku teksta razgovaramo o njegovom karijernom putu koji je doveo do nove pozicije.

Propustili ste

Kultura 2.0

AliExpress paketi u Srbiju stižu sa većim zakašnjenjem – uticaj pandemije i dalje traje

Enigma zvana AliExpress i dalje traje, a mi proveravamo šta se trenutno dešava sa paketima i cenom shipping-a za Srbiju.

Startapi i poslovanje

Kredium.rs klijentima pomaže da lakše dobiju stambeni kredit uz pomoć personalizovanih bankarskih ponuda

Potraga za stanovima i kreditima često ume da bude težak, naporan i dug proces. Ipak, digitalizacijom i novim alatima koji su nam dostupni online, sve ovo može da izgleda znatno jednostavnije. Rešenje ima i startap iz Srbije - Kredium.rs.

Startapi i poslovanje

Srpski Tenderly osigurao investiciju od $15.3M u okviru A runde, sledi izgradnja Ethereum platforme za developere

Glavni cilj Tenderly startapa je da poboljša način rada Ethereum programera i ubrza prihvatanje blockchain tehnologije.

Office Talks Podcast

Internet zajednica za 70.000 ljubitelja fudbala

Tema 57. epizode Office Talks podcasta bila je online klađenje ali i izgradnja internet zajednice ljubitelja fudbala i sporta kroz zanimljiv i kvalitetan sadržaj. O svemu tome smo razgovarali sa našim gostom Vladimirom Kečkešom, osnivačem popularnih Instagram stranica Burazzers.net i Engleski fudbal.

Karijere

HelloWorld ponovo organizuje istraživanje domaće tehnološke scene: IT-jevci, popunite anketu!

Sajt za IT zapošljavanje HelloWorld.rs trenutno sprovodi još jedno veliko istraživanje domaće IT scene.