IT Srbija od 'outsourcinga' do vodeće zemlje za razvoj digitalnih proizvoda i usluga

Infobip ❤️ Netokracijašta akvizicija znači za vas i za nas?

IT Srbija od ‘outsourcinga’ do vodeće zemlje za razvoj digitalnih proizvoda i usluga

O razvoju i rastu domaće IT industrije govorimo već nekoliko godina unazad. Prethodne dve, bile su najintenzivnije kada je reč o ovoj grani koja ima značajan udeo u domaćem BDP-u. Kako godine prolaze, informaciona i tehnološka industrija u Srbiji započela je put napretka od 'outsourcinga' do kompanija koje razvijaju zahtevne proizvode.

Bez obzira na to koliko je rast IT industrije veliki iz godine u godinu, prostora za dalje usavršavanje i rešavanje nekih stvari koje taj rast sprečavaju i dalje ima. Dakle, čini se da smo za sada prešli onaj prvi uvodni nivo razvoja i da se moramo suočiti sa izazovima koje donose neki ozbiljniji uslovi u IT svetu čiji je Srbija već sada deo.

Izazova svakako ima napretek, a ono što raduje u ovom trenutku kada je reč o IT industriji, osim konstantnog rasta, jeste sve veći broj domaćih i stranih kompanija koje posluju u našoj zemlji. Ono što je još bitnije, sve je više tech firmi na “domaćem terenu” koje rade na razvoju naprednih tehnoloških rešenja, proizvoda i softvera. Upravo ova situacija bi u godinama koje dolaze mogla značajno da utiče na još veći rast ove industrije u zemlji, a samim tim i novim zapošljavanjima talentovanih kadrova.

Skromni počeci IT Industrije kroz outsourcing model poslovanja

U poslednjih 15 godina srpski IT sektor je zabeležio vrtoglav razvoj i rast. Od toga gde skoro niko nije znao za Srbiju i nekoliko malih kompanija koje pružaju usluge u outsourcing modelu klijentima u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, došli smo do razvijenog IT sektora sa servisnim kompanijama koje izvoze usluge vredne preko 1,7 milijardi evra sa godišnjim rastom od 30% i globalno uspešnih kompanija koje razvijaju složene tehnološke proizvode i posluju na velikim svetskim tržištima.

Zahvaljujući programima za ubrzani razvoj startap ekosistema i orijentaciji servisnih kompanija na pružanje usluga sa velikom dodatom vrednosti, Srbija je u odličnoj poziciji da postane lider u ovom domenu.

IT sektor u Srbiji pre 15 godina je bio prilično mali i nerazvijen. Pritom, velike kompanije u Srbiji su u najvećem broju još uvek bile daleko od početka prave digitalne transformacije. Imali smo veoma skromna novčana sredstva na raspolaganju kada smo osnivali kompaniju Vega IT, a slično je bilo i sa mnogim drugim kompanijama koje su nastajale u to vreme. Mi smo firmu osnovali sa samo četiri hiljade evra.

Priliku smo videli u radu za strane kompanije. Konkretno, verovali smo da najlakše možemo uspeti ako se usmerimo na pružanje usluga razvoja softvera uspešnim kompanijama iz Zapadne Evrope.

Naša zemlja u to vreme nije bila poznata ni po kvalitetnim IT kompanijama, a ni po stručnjacima iz ove oblasti. S druge strane, probijanje na globalnom tržištu nam je olakšavala činjenica da naši tehnički fakulteti stvaraju odlične inženjere.

U tim prvim danima razvoja kompanije, glavni fokus nam je bio na tome da zaposlimo vrhunske inženjere, kao i mlade ljude koji će to postati uz podršku iskusnijih kolega, a posao za velike klijente smo dobijali kao podizvođači (outsourcing) nekih od većih softverskih kompanija sa Zapada.

U poređenju sa drugim državama, u to vreme smo svoje usluge prodavali po relativno niskim cenama. Dodatno, s obzirom na to da smo tada pretežno radili po outsourcing modelu, velike kompanije za koje smo radili kao podizvođači nisu često ni znale za našu firmu. Pritom, mi nismo imali pravu priliku da gradimo odnos sa takvim kompanijama.

Kroz priču sa osnivačima mnogih drugih domaćih IT kompanija sam čuo da je u to vreme slično bilo i kod njih. Očigledno je da smo prešli dug put u proteklih 15 godina i to se najviše ogleda u ogromnom rastu koje kompanije beleže u prethodnom periodu.

Razvoj industrije i partnerstva sa stranim kompanijama

Jedna velika prednost koja nam je išla u prilog je to što na globalnom nivou nema dovoljno softverskih inženjera. Srbija tradicionalno ima veoma dobre tehničke fakultete i ljudi sa njih izlaze sa znanjem koje je daleko iznad proseka na svetskom nivou. Pritom, gajimo kulturu i vrednosti koje su slične onima na Zapadu i visokoobrazovani ljudi u našoj zemlji odlično poznaju engleski jezik pa je našim klijentima lako da sarađuju sa nama.

Kada razgovaram sa ljudima iz kompanija iz inostranstva, često čujem da kažu kako u Srbiji postoji odličan odnos kvaliteta i cene koje je moguće dobiti od softverskih kompanija kao što je Vega IT.

Spomenuo sam već da smo godinama radili kao podizvođači (outsourcing). U prvim godinama razvoja smo tržištu mogli ponuditi kvalitetne inženjere po relativno niskoj ceni. To nam je omogućilo da uz skromna početna ulaganja stičemo značajne prihode koje smo dalje ulagali u razvoj i rast.

Vremenom smo sticali više iskustva i domenskog znanja industrija naših klijenata što nam je pomoglo da klijentima pružimo uslugu sa dodatom vrednošću i time postanemo još interesantniji kompanijama širom sveta. Inače, ovo sve nam je vremenom pomoglo da se izvučemo iz pozicije podizvođača i da počnemo raditi direktno za neke od najvećih kompanija na svetu.

Analizu stanja IT industrije, nastavlja Nebojša Đurđević.

IT sektor danas – usluge sa velikom dodatom vrednošću i zahtevni proizvodi za globalna tržišta

U 25 godina iskustva, imao sam priliku i da sam osnujem nekoliko startapa, a istovremeno da kroz vođenje nekih globalnih kompanija pratim razvoj IT industrije u inostranstvu. Srpski IT sektor već nekoliko godina beleži veliki rast, tako da je domaće tržište IT usluga dostiglo vrednost od oko 300 miliona evra i raste godišnjom stopom od oko 10%, dok je izvoz IT usluga u 2021. godine iznosio 1,73 milijardi evra, što je godišnji rast od 30%.

Izvoz IT usluga u svetu u periodu 2016-2020 povećavao se prosečnom godišnjom stopom od 12% (podaci Svetske trgovinske organizacije) tako da je u 2020. dostigao 500 milijardi evra. Srbija je u 2016. godini bila na 42. mestu, u 2020. na 36, a očekuje se da smo u 2021. došli do 35. mesta.

Ovako velikom rastu srpskog izvoza IT usluga u 2021. godini su doprineli povećani obim posla i rast cena, ali treba naglasiti i to da su vodeće kompanije prepoznale da je potrebno obezbediti veću dodatu vrednost klijentima da bi oni postigli svoje poslovne ciljeve i da se tu takođe vide dobri rezultati.

Ta dodata vrednost se sa jedne strane zasniva u pružanju usluga sa inženjerima koji poseduju domensko znanje industrije klijenta koje su u međuvremenu pažljivo gradili, i sa druge strane uključivanjem i drugih stručnjaka u lancu razvoja proizvoda kao što su poslovni analitičari, vlasnici proizvoda (product owners), projekt menadžeri, test inženjeri. Tako da mi već imamo IT kompanije koje su pažljivo razvile ove kompetencije i kapacitete i jake partnerske relacije sa svojim klijentima što rezultira povećanim obimom posla.

U prethodnom periodu su kod nas nastale i IT kompanije koje razvijaju kvalitetne proizvode i danas među njima imamo globalne lidere u nekoliko domena. Takođe imamo i veliki rast broja startap kompanija koje razvijaju sopstvene proizvode za velika svetska tržišta.

To do sada nije rezultiralo velikim obimom izvoza baziranim na tim proizvodima zbog teškoća vezanih za međunarodno poslovanje koje su posledica ograničenja iz pravno regulatornog okvira, a naročito vezano za Zakon o deviznom poslovanju koji unosi ograničenja i kompleksnost koji ne postoje u razvijenim zemljama.

Zbog ovih teškoća, kompanije su uglavnom osnivale entitete u razvijenim zemljama kao što su SAD, Britanija i Holandija, i onda tamo posluju pri čemu srpski entitet služi kao razvojni centar. Kao rezultat, prihodi ostvareni od tih proizvoda se beleže u entitetima stranih zemalja, dok je prihod srpskih entiteta sveden na nivo pružanja usluga razvoja proizvoda.

Budućnost IT sektora

U kontekstu naših kompanija koje pružaju IT usluge važno je pogledati trendove vezane za velike kompanije sa IT budžetima od preko sto miliona dolara koje tradicionalno koriste IT vendore za razvoj softverskih proizvoda. Do sada je glavni zahtev bio dobar kvalitet i cena za traženu funkcionalnost.

U digitalnom svetu, tehnologija više nije samo sredstvo koje omogućava postizanje poslovnih ciljeva, već predstavlja jezgro imovine (core asset) i konkurentsku prednost kompanije. CIOs koji vode digitalne transformacije su pod velikim pritiskom da daju inovativna rešenja koja generišu takvu vrednost za njihove kompanije i vrlo blisko sarađuju sa biznis liderima.

Oni bi prirodno želeli da kompletan razvoj stave pod svoju kontrolu koristeći sopstvene resurse. Ali, globalni trend je i nedostatak IT talenta tako da je to teško ostvarivo. To ih usmerava na IT vendore, ali njihovi zahtevi sada pored dobrog kvaliteta i cene uključuju i inovativno razmišljanje, proaktivnost, domensko znanje, širi spektar usluga i blisku saradnju sa biznis ljudima.

Jedan od najvećih izazova je vezan za uvođenje novih inovativnih rešenja u velikim kompanijama i sistemima gde je već jako puno uloženo u postojeću tehnologiju, proizvode, procese i poslovne modele. Inovatori po pravilu podcene inerciju koja se opire promenama zbog ustanovljenih poslovnih modela i interesa u lancu vrednosti, kao i kompleksnih IT sistema u kojima su promene veoma skupe.

Tu do izražaja dolazi značaj domenskog znanja industrije, jer da bi se nova rešenja uspešno prodala i implementirala neophodno je top menadžmentu pokazati i strateške i komercijalne koristi, kao i put do uspešne implementacije zasnovan na poznavanju poslovnih modela i tehnologije.

Tako da je za sve profesionalce u celom spektru uloga od prodavaca do inženjera veoma važno da grade domensko znanje industrije, jer to donosi veću vrednost ne samo kompaniji za koju rade već pre svega i njima samima.

Naše vodeće IT kompanije su već napravile veliki iskorak u ovom pravcu – razvile su domensku ekspertizu i proširile usluge da pokriju ceo spektar uloga u razvoju digitalnih proizvoda, i sa svojim klijentima izgradile partnerske odnose bazirane na pružanju usluga sa velikom dodatom vrednošću. Mi u kompaniji Vega IT, podstičemo manje servisne kompanije u razvoju ovih kapaciteta čime se Srbija odlično pozicionira da postane lider u ovom domenu.

Sa druge strane, rast kompanija koje razvijaju sopstvene proizvode se nastavlja. U prethodne tri godine su uvedeni veoma značajni poreski podsticaji za startap kompanije koje rade istraživanje i razvoj u Srbiji u cilju nastanka sopstvenih proizvoda i prihodovanja iz Srbije. Ukoliko bi se unapredili propisi vezani za međunarodno poslovanje, verujem da bi i ovaj deo IT sektora ostvario veoma značajan izvoz na osnovu intelektualne svojine razvijene u Srbiji.

Ono što je izvesno jeste da je Srbija u odličnoj poziciji da postane jedna od vodećih zemalja za razvoj inovativnih i kvalitetnih digitalnih proizvoda, bilo da su u pitanju kompanije koje to rade za interne potrebe ili kompanije koje to rade pružajući usluge stranim klijentima.


*Tekstu je doprineo i Nebojša Đurđević.


Odgovori

Tvoja e-mail adresa neće biti objavljena.

Popularno

Društvene mreže

Quiet Quitting: Kako je TikTok trend pokrenuo revoluciju na radnom mestu?

Ukoliko ste aktivni na TikTok-u, sigurno vam nije promakao trend o 'tihom otkazu' koji u proteklom periodu preplavljuje svačiji #fyp na ovoj društvenoj mreži.

Gaming

FDU pokrenuo Game Art katedru ― šta to znači za srpsku gejming industriju?

Fakultet dramskih umetnosti, koji je član superklastera Creative Tech Serbia, ove godine prvi put je upisao studente na novi studijski program: Vizuelni efekti, animacija i gejm art. Sve o novom studijskom programu i mogućnostima koje pruža, pročitajte u našem tekstu.

Sponzorisano

Veljko je više od deset godina Java programer u Mozzartu – otkriva nam izazove IT odeljenja u ‘gambling’ industriji

Ukoliko se baviš programiranjem i tragaš za novim profesionalnim izazovima, kako ti se čini mogućnost da razvijaš vlastiti proizvod i da možeš da vidiš svoj kod u produkciji u rekordno kratkom roku?

Propustili ste

Startapi i poslovanje

Patrik Kolins: Ako govorimo o izgradnji startap ekosistema, Srbija je na sjajnom putu

Iskusni mentor u radu sa startapima analizirao je srpski ekosistem i dao korisne savete domaćim osnivačima čiji su tehnološki startapi spremni za osvajanje svetskog tržišta.

Kultura 2.0

Može li veštačka inteligencija ubiti kreativnost?

Kada je Jason Allen, inače dizajner video igara, pobedio na Takmičenju likovne umetnosti Državnog sajma Kolorado u kategoriji Digital Arts/Digitally-Manipulated Photography sa delom 'Théâtre D’opéra Spatial', koje je nastalo uz pomoć najpopularnijeg programa veštačke inteligencije Midjourney, povela se polemika o tome šta je umetnost danas, kakva je njena budućnost i da li to ona zapravo 'umire pred našim očima'?

Tehnologija

Brnabić: Izvoz srpske IT industrije preko €2,5 milijardi u 2022. godini

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da će izvoz IT industrije ove godine premašiti 2,5 milijarde evra, od čega će suficit biti preko 1,5 milijarde evra, a da je u proteklih godinu dana svako drugo novo radno mesto bilo u IT sektoru.

Startapi i poslovanje

500 Emerging Europe: Novih €70 miliona za lokalne startape sa globalnim ambicijama

Istanbulski ogranak poznatog VC fonda 500 startups saopštio je da se sa novim fondom još više fokusira na države Centralne i Istočne Evrope, među kojima je i Srbija.

Sponzorisano

Stvaranje i edukacija novih talenata moraju biti u fokusu domaćih ‘game dev’ kompanija

Ulazak u 'game dev' svet često može da krene od različitih interesovanja. Svoju priču o tome kako više od jedne decenije radi u IT industriji i sada u gaming sektoru iako se za to nije stručno edukovao, otkriva nam Dušan Jovanović, Studio Production Manager kompanije Ubisoft u Beogradu.

Tehnologija

Search On 22: SEO relevantniji nego ikada pre

U nameri da privuče generaciju Z, Google je na 'Search On 22' događaju predstavio novitete u pretrazi, koji su rezultat dugogodišnjeg razvijanja AI tehnologija.