FDU pokrenuo Game Art katedru

Infobip ❤️ Netokracijašta akvizicija znači za vas i za nas?

FDU pokrenuo Game Art katedru ― šta to znači za srpsku gejming industriju?

Fakultet dramskih umetnosti, koji je član superklastera Creative Tech Serbia, ove godine prvi put je upisao studente na novi studijski program: Vizuelni efekti, animacija i gejm art. Sve o novom studijskom programu i mogućnostima koje pruža, pročitajte u našem tekstu.

U pitanju je četvorogodišnji program na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU), u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija. Strateški partner Fakulteta je kompanija 3lateral, a podršku su pružile i mnoge druge kompanije (Ubisoft, Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft i druge).

Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interaktivnih umetnosti i 3D tehnologija (Unreal Engine), prepoznala je kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta i interaktivne kompjuterski generisane slike.

Takođe, FDU je ovog leta postao član pilot superklastera Creative Tech Serbia, koji predvodi SGA i okuplja više od 20 različitih partnera ― kompanija, startapa, akademskih institucija i drugih aktera u ekosistemu inovacija i kreativnih industrija ― sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj specifičnoj oblasti.

O novom studijskom programu, članstvu Fakulteta u pilot superklasteru Creative Tech Serbia i saradnji sa “zrelim” kompanijama iz gejming industrije, razgovarali smo sa vanrednom profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti, Minom Cvetinović Pavkov.

U okviru praktične nastave, koristi se najsavremenija tehnologija

U nastavku teksta Mina nam objašnjava da se na Fakultetu dramskih umetnosti, u okviru različitih katedri već dugi niz godina izučava oblast vizuelnih efekata, animacije i gejm arta, ali se sa razvojem digitalne umetnosti, tehnologije i privrede javila potreba za osnivanjem posebne katedre na kojoj će navedene oblasti biti primarno polje stvaranja. Takođe, ukazala je na čestu zabludu da se gejming povezuje samo sa tehnologijom, programiranjem i poljem nauke, jer je za realizaciju video igara potreban i veliki broj talentovanih umetnika:

Ako izostavimo sinematike, kratke filmske scene u igri koje najčešće objašnjavaju radnju, kao najočigledniji primer, upotreba dramskih umetnosti u stvaranju video igre je velika. Možda na prvi pogled ne izgleda tako, ali dramske umetnosti su u velikoj meri inkorporirane u strukturu svake video igre.

Ukoliko krenete od toga da vam je za video igru potrebna priča, odnosno scenario, vi se u stvaranju video igre bavite dramaturgijom, a nakon toga i svetlom, kamerom, mizanscenom, dizajnom zvuka, montažom, odnosno filmskim jezikom uopšte.

Uz to dodaje da pokrete karaktera u video igrama uglavnom stvaraju glumci koji se snimaju na poseban način i onda se njihovo kretanje preuzima i daje akteru u video igri. Uzimajući u obzir čitav proces stvaranja video igara i koja su sve znanja i veštine potrebne, Mina kaže da je FDU bio ubedljivo najbolje mesto za osnivanje studija iz oblasti gejm arta.

Svaki student u toku školovanja raspolaže najmodernijom ‘Dell’ radnom stanicom, kao i jednim od najvećih Motion capture studija u Evropi za snimanje pokreta.

Dakle, osnivanje ovih studija trajalo je više godina jer su okupljeni oko projekta želeli da naprave program koji će školovati vrhunske umetnike obučene da koriste najsavremenije alate u procesu stvaranja.

Na pitanje koje sve oblasti iz gejming industrije obuhvata ovaj studijski program, kako je koncipirana nastava i koliko traje školovanje, Mina nam je odgovorila da se u okviru četvorogodišnjih studija izučavaju najviše dramske, ali i primenjene i likovne umetnosti koje su osnova za stvaranje umetničkog dela video igre:

Svi studenti koji odaberu modul Gejm art pohađaće predmete poput: “Umetnost i tehnologije video igara”, “Virtuelna i proširena stvarnost”, “Kreiranje sinematika za video igre”, “Mehanika video igara”, “Napredne tehnike video igara”, ali i mnoge druge.

Studije su koncipirane tako da se na prvoj godini studenti upoznaju sa osnovama stvaranja u oblasti vizuelnih efekata, animacije i gejm arta, ističući na taj način širinu i razumevanja čitavog procesa. Prema tome, od druge godine oni svoja interesovanja usmeravaju na jednu od tri gore navedene oblasti, da bi se na trećoj godini još uže specijalizovali u oblasti koja ih interesuje.

Na četvrtoj godini svi studenti učestvuju u realizaciji kompleksnog zajedničkog projekta na kom će kao autori stvarati u uskoj oblasti koja ih interesuje. Njihov rad na poslednjoj godini mentorisaće profesor iz odabrane oblasti, a imaće i kontakt sa profesionalcem iz privrede čija je ekspertiza baš u tom segmentu.

Između ostalog, Mina procenjuje da praksa, odnosno vežbe i ostali vidovi nastave čine 60% nasuprot predavanjima, odnosno teorijskoj nastavi, ističući da svaki student u toku školovanja raspolaže najmodernijom Dell radnom stanicom koja ima grafičku karticu najnovije generacije, dva monitora i grafičku tablu, a na raspolaganju im je i tehnička oprema i prostorni kapaciteti FDU.

Pored toga, partneri Fakulteta koji dolaze iz oblasti privrede studentima će omogućiti korišćenje jednog od najvećih Motion capture studija u Evropi za snimanje pokreta. Takođe, imaće privilegiju da se upoznaju sa radom na najsavremenijoj opremi za 4D snimanje na svetu kao i najmodernijim skenerima za lice i telo.

Šta je sve potrebno za upis?

U nastavku razgovora, naša sagovornica nam je opisala kako je izgledao prijemni ispit za prvu generaciju, koja se upisala ove godine:

Pored standardnih dokumenata, kandidati su morali da predaju i fotomontažu sačinjenu od najmanje pet elemenata, storyboard od 12 sličica i opis video igre koju su sami osmislili. Osim obaveznih radova, postojala je mogućnost da se dostavi i vimeo link sa njihovim dosadašnjim radovima iz oblasti umetnosti za koje smatraju da će ih najbolje predstaviti.

Kako dalje objašnjava, prijemni se sastojao iz tri kruga, u prvom su rešavali test, u drugom su komisiji predstavili sebe i obavezne radove koje su predali, u trećem su imali da urade dva praktična zadatka i na samom kraju je bio razgovor sa komisijom:

Sve ovo deluje jako naporno, strašno i komplikovano, ali nije baš tako. Kako bi se procenio talenat, kreativno mišljenje i posvećenost, prijemni čine razni zadaci da bi kandidati imali mogućnost da se što bolje i pod što manjim pritiskom predstave.

U prvu generaciju je upisano šest studenata na budžet, osam na samofinansiranje i dva uz rad. Uzimajući u obzir da je program akreditovan par nedelja pre prijemnog i da veliki broj ljudi ni ne zna da on uopšte postoji, Fakultet je i više nego zadovoljan kvalitetom i brojem kandidata.

Prijavilo se 56 kandidata, a kako za upis nije neophodno da kandidat ima završenu srednju školu, starosni opseg je bio širok, pa je među prijavljenima bilo srednjoškolaca koji su završavali drugi razred, ali i afirmisanih autora sa završenim fakultetom ili velikim radnim iskustvom.

Mina je zapazila da je najveći broj kandidata došao sa drugih visokoškolskih ustanova s namerom da ponovo započne studiranje na novom studijskom programu. Neki od njih su čak dolazili sa studija iz polja nauke ili društveno-humanističkog polja, a umetnošću i stvaranjem su se bavili u slobodno vreme.

Takođe, bilo je kandidata koji su imali iskustva u game dev industriji, neki od njih su učestvovali na Game jam događajima, neki kompletno napravili svoju igru, a bilo je i onih koji su pohađali kurseve iz srodnih oblasti što je, po njenim rečima, bio dobar pokazatelj da kandidati prate i interesuju se za našu oblast.

Članstvo u Creative Tech Serbia superklasteru i saradnja sa “zrelim” kompanijama

U okviru projekta ICT HUB-a, “Srbija inovira”, podržanog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), realizovano je pokretanje pilot-superklastera oko četiri tehnološka domena, a jedan od njih je upravo u oblasti gejminga.

Mina posebno ističe kako je velika privilegija da FDU bude deo superklastera koji nosi naziv Creative Tech Serbia u kome intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapima, investitorima, Univerzitetima i drugim institucijama, sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u oblasti gejminga, dodajući:

Učešće u odlično osmišljenim i koordiniranim aktivnostima Superklastera za vreme formiranja novog studijskog programa Vizuelni efekti animacija i gejm art nam je omogućilo da bolje i sa više strana sagledamo našu ulogu u ekosistemu i da od partnera saznamo koja su im očekivanja pri zapošljavanju umetnika.

Kako je jedan od najvećih izazova naše gejming industrije nedostatak stručnog kadra, mi smo se potrudili da stvorimo program koji će to ublažiti, a kao zvanična obrazovna institucija uzećemo učešće i u aktivnostima koje će u segmentu obuka i usavršavanja organizovati naši partneri.

Učešće u aktivnostima Superklastera za vreme formiranja novog studijskog programa Vizuelni efekti animacija i gejm art omogućilo je Fakultetu sa više strana sagleda svoju ulogu u ekosistemu.

Novi studijski program iz oblasti Vizuelnih efekata, animacije i gejm arta, nastao je iz želje da studenti steknu znanja i iskustva stvarajući uz pomoć najsavremenijih i najkvalitetnijih digitalnih alata koji će biti izuzetno aktuelni i čije će se poznavanje jako tražiti i ceniti i nakon četiri godine studija.

Iz tog razloga, odlučeno je da svi studenti uče da rade u Unreal Engine-u pošto se u njemu, pored video igara, sada mogu stvarati i izuzetno kvalitetni animirani filmovi i vizuelni efekti. Zato se, prema Mininom mišljenju, prirodno razvila saradnja sa kompanijom 3lateral/Epic Games koja je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa:

Pored mog dragog kolege, docenta Darka Subotina, koji je sertifikovani Unreal predavač, studenti će o Unreal Engine-u učiti i od eksperata iz privrede jer će imati tu privilegiju da se upoznaju sa 3lateral-ovim stvaralačkim procesom i tehnologijama koje razvijaju i koriste.

Strateški partneri Fakulteta studentima će držati različite masterklase, a na četvrtoj godini će sa svojom ekspertizom biti podrška u realizaciji kompleksnog zajedničkog diplomskog rada.

Novi studijski program pomoći će razvoju domaće gejming zajednice

Zaključujući ovaj razgovor, Mina smatra da je najveća vrednost koju FDU donosi sa novim programom ogledana u talentovanim umetnicima sa širokim akademskim obrazovanjem, a koji koriste najsavremenije digitalne alate, posedujući iskustva i znanja u game dev oblasti, što joj se čini da je do sada nedostajalo domaćoj gejming industriji.

U stvaranju ovog programa su učestvovali i eksperti koji su osnovali neke od najznačajnijih gejming kompanija u našoj zemlji, pa je ona zato prilično sigurna da je Fakultet na pravi način sagledao sve aspekte i stvorio studijski program koji će pomoći razvoju naše gejming zajednice.

Saradnja sa renomiranim kompanijama iz gejming industrije inicirana je za vreme stvaranja programa kako bi Fakultet što bolje sagledao i odgovorio na potrebe tržišta rada. Ali, Mina naglašava sledeće:

Ta saradnja i dalje traje, a ostvarivaće se i kroz gostujuća predavanja i profesionalne prakse, što će biti jedna od komparativnih prednosti našeg novog studijskog programa, jer će na taj način studenti imati uvid u najsavremenije procese, sticaće iskustvo na realnim projektima i dobijaće poslovne kontakte u okviru svoje oblasti.

Fakultet dramskih umetnosti ima dugu tradiciju i centralnu ulogu u obrazovanju stvaralaca u oblasti medija i kreativnih industrija, svrha ovog studijskog programa će, pored obrazovne, biti i da okupi profesionalce koji će svojim gostovanjima i aktivnim povezivanjem sa nastavom kroz prakse i radionice, zajedno sa nastavnim kadrom formirati timove u kojima će se razvijati nove ideje i saradnja.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Startapi i poslovanje

Institut BioSens otvorio novi poziv za akcelerator namenjen IT i poljoprivrednim startapima

Institut BioSens pozvao je inovativne startape iz IT i poljoprivrednog sektora da učestvuju u trećem izdanju akceleratora i na taj način nastavlja dobru praksu pružanja podrške inovativnim preduzetnicima u razvoju ideja koje će doprineti digitalnoj transformaciji poljoprivrede.

Gaming

Wargaming Forge: Novi edukativni program o kreiranju globalnih video igra – uz potencijalno zaposlenje

Industrija razvoja video igara jeste zanimljiva, ali u isto vreme kompleksna stvar. Potencijale talenata koji tu istu industriju grade, prepoznala je kompanija Wargaming koja je pored kancelarija u Beogradu, otvorila i 'Forge' program prakse, sa čijom smo programskom menadžerkom razgovarali.

Startapi i poslovanje

Srpski NOVELIC prodao 54% udela indijskoj kompaniji Sona za 40,5 miliona evra

Indijska kompanija Sona Comstar potvrdila je kupovinu 54% udela u kapitalu za €40,5 miliona srpske kompanije Novelic, osnovane 2012. godine. Ova domaća kompanija razvija radarske senzore bazirane na milimetarskim talasima za auto, IoT i robotsku industriju.

Propustili ste

Internet marketing

Da li će digitalni marketing preživeti novu eru privatnosti?

Zbog potrebe da se istaknu u moru konkurencije, brendovi će morati ozbiljno da se posvete kreiranju kvalitetnog, relevantnog i kreativnog sadržaja.

Kultura 2.0

Vlada Srbije ulaže €52 miliona u izgradnju novog centra za kreativne industrije

Obeležen početak radova na rekonstrukciji nekadašnje zgrade Ložionice u kreativno-inovativni multifunkcionalni centar.

Startapi i poslovanje

OTP banka otvorila prijave za novi Generator ZERO 2023 konkurs

OTP banka je pokrenula novi ciklus Generator ZERO 2023 konkursa sa ciljem da podrži rešenja koja doprinose smanjenju karbonskog otiska i rastu zelene ekonomije.

Office Talks Podcast

Kako graditi uspešne web3 kompanije i projekte?

U tech zajednici sve više se priča o web3 svetu. Upravo zato, tema 127. epizode Office Talks podkasta bila je o izgradnji i vođenju web3 kompanija. O tome smo pričali sa osnivačima kompanije ShardLabs, koja ima tim i u Beogradu.

Karijere

Serbian Product Community: Objavljena anketa za ljude koji se bave kreiranjem digitalnih proizvoda

Cilj ankete je podizanje transparentnosti plata tako da se zajednički stekne realnija slika o stanju u upravljanju razvojem digitalnih proizvoda u Srbiji.

Intervju

Slobodan Marković: Kako javno dostupni NLP modeli za srpski jezik doprinose rastu domaće IT industrije?

Zašto ChatGPT ne zna padeže, a mi još uvek nemamo Siri na srpskom? Kako razvoj ovih alata može pozitivno da utiče na domaću 'tech' zajednicu, objasnio nam je Slobodan Marković, digitalni savetnik u organizaciji UNDP.