PDP konferencija

Deseto izdanje PDP konferencije održaće se na više lokacija u Novom Sadu. Kroz zabavan i blago disonantan način, PDP će usmeriti svoje aktivnosti na to da se mladim ljudima pokaže da nove stvari kreću da se dešavaju i da je moguće oformiti novu domaću scenu koja će biti ekvivalentno kvalitetna kao kod drugih referentnih zemalja.