Konferencija AllWeb

Konferencija posvećena digitalnom marketingu za koju se vezuje kvalitetan sadržaj, stručni predavači, zatim korisne studije slučaja, kao i nesebično deljene znanja.