Jesenji Vivaldi HR Forum

Konferencija će pokušati da odgovori na pitanja kako dodatno ojačati snage i raditi na slabostima koje kompanija ima, kako napraviti strategiju spram željenih efekata koje kompanija želi da postigne. Biće reči i o tome koje sve interne promene mogu doneti boljitak, kako ostvariti najbolju sinergiju HR, marketing i PR ekspertize u regrutaciji i brendiranju.