Fuckup Nights Beograd

Format događaja podrazumeva izlaganja tri govornika u trajanju od sedam minuta, nakon čega slede pitanja publike. Cilj je da se u prijatnoj atmosferi podele stečena iskustva i naučene lekcije i ohrabre drugi da budu istrajni u svojim poslovnim pokušajima i naporima.