'We are the future of IT' konferencija upoznaje studente sa funkcionisanjem IT tržišta

‘We are the future of IT’ konferencija

Ovo je IT konferencija koja za cilj ima stvaranje preduslova za upoznavanje studenata sa znanjima i veštinama u oblasti informacionih tehnologija i upoznavanje studenata sa  uslovima poslovanja IT kompanija. 

We are the FUTURE of IT ima za cilj stvaranje konkretnih preduslova za upoznavanje studenata sa prioritetno praktičnim znanjima i veštinama u oblasti informacionih tehnologija. Pored osnovnog zadatka, ideja iza konferencije jeste i upoznavanje studenata sa IT tržištem a sve to kako bi što lakše stupili na poslovno tržište.

Događaj podržava ambiciozne, uporne i studente željne znanja, te neguje akademske vrednosti. Konferencija će težiti ka praćenju potreba tržišta i novih tehnologija, širenju na čitav region i kreiranju univerzalnog komunikacionog kanala između kompanija i studenata, te podršci neformalog obrazovanja. Više informacija o samoj konferenciji kao i prijave za istu, možete pronaći na zvaničnom sajtu.