Sertifikacioni Agile Leadership kurs o tehnikama liderstva u agile organizacijama

Sertifikacioni Agile Leadership kurs

Edukativni centar Agile Serbia, već peti put zaredom organizuje Sertifikacioni kurs Agilnog liderstva u Beogradu, u saradnji sa Scrum Alliance. Kurs ima koncept interaktivne radionice, izgrađen oko trodimenzionalnog modela liderstva: upravljanje kontekstom, izgradnja odnosa i rast.

Agilni lideri se ne bave samo upravljanjem u smislu nekadašnje prakse i sistema rukovođenja. Oni stvaraju nešto drugačije – radna mesta sa kulturom agilnosti i sa agilnim vrednostima, praksama i metrikama. Na kursu ćete naučiti tehnike liderstva u Agile organizacijama i kako treba da radite na ličnom razvoju da biste postali efikasan Agile Leader.

Sertifikacioni Agile Leadership kurs (CAL) je program zasnovan na obrazovanju i praksi, čiji je cilj razvoj kompetencije i zrelosti Agile-a kako bi se povećala efikasnost lidera u savremenim brzo promenljivim uslovima.

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CAL 1 kredencijal od Scrum Alliance, krovne globalne organizacije za Scrum framework. Više informacija o kursu koji će biti održan na engleskom jeziku, kao i o prijavljivanju na isti, je dostupno na zvaničnom sajtu.