Schneider Electric Hub Meetup: Saznajte sve o 'enterprise' softveru

Schneider Electric Hub Meetup: Saznajte sve o ‘enterprise’ softveru

U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, 24. novembra održaće se meetup čija je tema 'One-size-fits-all – does it work for enterprise software'?

Događaj organizuje razvojni centar  kompanije Schneider Electric Hub koji se bavi istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike i unapređenjem modernih infrastrukturnih sistema.

Ova organizacija okuplja veliki broj stručnjaka iz svih oblasti, a pre svega iz energetike i računarstva.

Enterprise software predstavlja kompleksno IT rešenje koje pokriva širok spektar funkcionalnosti pretežno usmerenih ka organizacijama, a ređe ka individualnim korisnicima. Dodatno, ovakav sistem omogućava intergraciju sa velikim brojem eksternih sistema, pa sa sigurnošću možemo reći da konkurentno i efikasno biznis okruženje bez enterprise software-a danas ne postoji.

U okviru predavanja, Aleksandar Miražić, R&D Operations Segment Manager i Pavle Boban, Senior Team Lead, Customer Projects & Services u gorepomenutoj kompaniji,  pokušaće da daju odgovore na sledeća pitanja:

  •  Da li smo svesni veličine i kompleksnosti mašinerije koja stoji iza proizvodnje i isporuke jednog enterprise softwer?
  • Znamo li da se Schneider-ov ADMS kao enterprise sofwer kompletno proizvodi u Srbiji i isporučuje u ceo svet?
  • Jedno rešenje za sve, uprkos specifičnostima svakog klijenta – da li to zaista radi?

Učešće na meetup-u je besplatno, uz obaveznu prethodnu registraciju.

Ukoliko ste sprečeni da događaju prisusrvujete uživo, postojaće mogućnost praćenja online. U tom slučaju, prilikom prijave izaberite opciju online i dobićete link za praćenje.