Quantum Srbija priprema meetup-e i u 2021. godini

Quantum Serbia Meetup: IBM Quantum Computing

Saša Lazarević, IBM Quantum ambasador i Qiskit Advocate, govoriće o tome kako će kvantni računari moći da pomognu da se reše najteži problemi računarstva, šta možemo da očekujemo u budućnosti iz ove oblasti i šta vi treba da uradite da bi se pripremili za tu budućnost.

Data Science Srbija već nekoliko godina sprovodi misiju promovisanja tehnologija vezanih za oblasti Nauka o podacima (Data Science), Inženjering podataka (Data engineering) i Veštačku inteligenciju (AI), sada to isto pokušava da uradi sa novom inicijativom Quantum Serbia – ovoga puta za kvantne tehnologije.

Kako organizatori ističu, jedan od glavnih ciljeva ponovo je da kroz neformalno obrazovanje i različite vrste okupljanja nadomestite nedostatak odgovarajućih akademskih programa i istovremeno osvestiti potrebu za njima kod svih relevantnih faktora. Za manje od dva meseca postojanja meetup grupa Quantum Serbia je okupila preko 200 zainteresovanih članova i održala dva izuzetno uspešna i posećena webinara, a tokom januara pripremaju još dva:

  • Predavanje Saše Lazarevića, IBM Quantum ambasadora i Qiskit Advocate-a, koji će 12. jabuara govoriti o tome kako će kvantni računari moći da pomognu da se reše najteži problemi računarstva, šta možemo da očekujemo u budućnosti iz ove oblasti i šta vi treba da uradite da bi se pripremili za tu budućnost?
  • Drugo predavanje održaće dr Ljubomir Budinski, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, će nam objasniti detaljno dva kvantna algoritma – Deutsch–Jozsa algorithm i Grover’s algorithm.