C3 konferencija u januaru u Beograd dovodi domaće i inostrane HR i IT eksperte

C3 konferencija

C3 konferencija je IT događaj za HR i biznis zajednicu a prva konferencija se organizuje u Beogradu a potom i u drugim gradovima kao što su Milano, Sao Paolo, Johanesburg, Singapur, Helsinki i drugim metropolama.

Zapadni Balkan postaje jedan od najinteresantnijih regiona u svetu kada su u pitanju informacione tehnologije i njihov ubrzani razvoj. U našem regionu, Beograd prednjači kada je reč o broju zaposlenih u IT sektoru i broju inovativnih kompanija.

U Beogradu, baš kao i drugim svetskim IT centrima, problem nedostatka zaposlenih sa adekvatnim veštinama je sve veći, posebno kada je reč o Cloud tehnologijama. Ovo je razlog zašto Globalna kampanja za razvoj Cloud veština počinje baš u našeg gradu a nastavlja se u osam gradova širom planete.

Prijavite se na vreme 

Ova konferencija je namenjena HR zajednici, top menadžmentu i profesionalcima iz različitih kompanija koji razmatraju uvođenje Cloud tehnologija sa investicionog, tehnološkog i ljudskog aspekta. Na konferenciji u Beogradu će govoriti međunarodni i domaći IT i HR eksperti koji će podeliti primere dobre prakse kada je reč o uspešnom razvoju veština zaposlenih u IT sektoru.

Iz organizacije napominju da je konferencija besplatna i broj mesta je ograničen. Prijavu za C3 konferenciju moguće je obaviti na Internet stranici događaja do 18. januara 2020. godine, gde se između ostalog nalazi više informacija o događaju.