Blockchain Forensics Forum Beograd

Blockchain Forensics Forum Beograd

Blockchain Forensics Forum je prvi događaj u jugoistočnoj Evropi, posebno fokusiran na rešavanje i borbu protiv nezakonitih aktivnosti unutar blockchain-a i decentralizovanih sistema.

Ovaj događaj, kako navode organizatori, pozicioniraće Srbiju među najnaprednije nacije sveta u proaktivnom suočavanju sa izazovima vezanim za nove tehnologije – o kojima će biti više reči i u okviru radionica i u okviru konferencijskog dela.

Teme o kojima će biti više reči su, između ostalog, i očuvanje principa blockchain-a, dizajniranje alata za otkrivanje zločina u okviru ovih tehnologija i uvođenje regulatornog okvira i drugih pravnih aspekata za otkrivanje njegovih zloupotreba.

Više o temama, govornicima i drugim detaljima zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu konferencije.