Kalendar događaja i konferencija

13. to 14. marta Novi Sad

Sajam poslovnih mogućnosti KONTEH

25. to 26. marta Beograd

Forum IZAZOV 2019

14. to 18. marta Zlatibor

Kongres studenata ekonomije

6. marta Beograd

Corporate Innovation meetup

9. to 10. marta Beograd

Zoran Đinđić Hakaton

7. marta Beograd

AWS Skills Day

12. marta Beograd

Digital Conference

16. to 17. marta Jagodina

Jagodrom konferencija

9. marta Beograd

GameUp 2019

29. to 31. marta Zrenjanin

Webiz 7.0 Conference + Education

28. to 31. marta Rovinj

Dani komunikacija 2019.

22. to 23. marta Niš

CODEstantine konferencija

27. marta Beograd

Zhulke DevOps meetup

10. marta Sremska Kamenica

Humanitarna trka ‘IT štafeta’

22. to 24. marta Beograd

Akademija modernog menadžmenta