Da li je karijerno savetovanje bitno samo juniorima - i zašto ne? - Netokracija.rs

Da li je karijerno savetovanje bitno samo juniorima – i zašto ne?

Kada kažemo karijerno savetovanje, prva asocijacija je da je reč o mentorisanju. Ali, postoji bitna razlika - mentor vas navodi kako treba da se razvijate, dok ste u Career Coaching-u vi ti koji postavljaju svoj put i za to dobijaju podršku Coach-a. Otkrivamo kako to funkcioniše u praksi kako je ovaj program pomogao junior developeru da stigne do mediorskog grade-a, kao i kako je iskusni senior dalje napredovao do konsultanta.

Jelena Popadić u Endavinu kancelariju u Čačku došla je još kao student, pohađajući program prakse iz oblasti .Net-a, da bi za godinu i po dana, uz podršku Career Coach-a, prešla na Frontend i stigla do role developera. S druge strane, Slobodan Vulić, Senior Developer iz Endavine novosadske kancelarije, počeo je svoju karijeru u ovoj kompaniji u sličnom periodu i na istoj tehnologiji, a za to vreme napredovao do pozicije Development konsultanta i, pored primarne tehnologije, ušao u svet DevOpsa.

Pretpostavljate, oboje su imali Career Coach-a.

Career Coachig je jedinstveni program koji Endava neguje već šest godina unazad, a koji ima za cilj da svaku osobu u ovoj kompaniji vodi ka maksimizaciji ličnog i profesionalnog potencijala kroz učenje i razvoj. Kako ovaj program neguje i nadograđuje karijere zaposlenih, i to isključivo koristeći interne resurse – veštine i znanja ljudi koji u toj kompaniji rade?

Career Coach pomaže zaposlenom da razume gde se trenutno nalazi u karijeri i ima za cilj da podrži osobu u odlučivanju kako želi dalje da napreduje, kao i da joj pomogne da do toga i stigne. Cilj je da se kreira siguran prostor gde Coachee može otvoreno da podeli svoje karijerne planove, aspiracije i izazove, kao i da čuje feedback i usmerenje od svog Career Coach-a”, objašnjava nam Zdravko Radmanović (Senior Development Lead i Career Coach). Career Coach je, dakle, neko ko poseduje odgovarajuća znanja i veštine i želi da pomogne drugima da se razviju.

Svaki Coachee ima svog Coach-a od prvog dana u Endavi, a praksa je da su to osobe sa više iskustva koje se bave istim tipom posla kao i njihovi Coachee-ji (ili to može biti neko ko je na drugačijoj poziciji ali ka kojoj i Coachee želi da se razvija).

Međutim, još jedna presudna stvar u okviru ovog programa jeste i da svaki zaposleni ima svog Coach-a. U tom procesu, ističe Jelena Popadić (Junior Developer), radi se na postavljanju ciljeva, a učesnici se osvrću na trenutni grejd i na to šta je potrebno za dostizanje sledećeg grejda kako bi išli u tom pravcu – a to važi i za juniore i za seniore. Nakon toga, dodaje ona, kreira se konkretan plan i planiraju dalji koraci.

U daljem tekstu razmotrićemo kako ovaj sistem funkcioniše u praksi i, najbitnije, zašto je i seniorima potreban Coach.

Karijerno savetovanje utiče na zadovoljstvo zaposlenih

“Verujem da smo tokom karijere svi sebi postavili pitanja – gde sam sada u karijeri, u kom pravcu želim da se razvijam i kako da zapravo dođem do toga. Nekada nam naš Lead na projektu može pomoći u tome, nekada su sjajan izvor inspiracije kolege sa kojima radimo, ali je idealno da postoji osoba kojoj je uloga i fokus baš to – da nam bude podrška u procesu osmišljavanja daljeg karijernog puta“, započinje razgovor Zdravko.

Razlog zašto u Endavi neguju takav pristup, objašnjava naš sagovornik, jeste sledeći: zaposleni koji se osećaju da napreduju i da je kompaniji njihov napredak važan, su srećni i zadovoljni. Sa druge strane, ovakav pristup se pokazao višestruko korisnim i za same Coach-eve jer kroz razvoj drugih razvijaju i svoje potencijale, a dobijaju i dodatno zadovoljstvo kada Coachee dođe do postavljenih ciljeva.

Kada je reč o postavljanju ciljeva, dodaje Jelena, prvi korak je prolazak kroz trenutno ostvarene rezultate i na osnovu njih razgovaramo u kom pravcu bismo voleli da se dalje razvijamo i usavršavamo, na kom polju nam je potrebno najviše vežbe i truda odnosno na kom polju se oseća najveća nesigurnost”, objašnjava ona i dodaje:

Kroz čitav proces imamo redovne sastanke uz pomoć kojih pratimo napredak na kojima možemo razgovarati o našem radu, izazovima i postignućima. Ovi sastanci su takođe prilika da Career Coach pruži dodatne savete i sugestije kako da unapredimo svoj rad i postignemo željene ciljeve.

Ti ciljevi, naglašava Jelena, ne odnose se isključivo na usvajanje tehničkih veština, već i soft skill-ova koje su podjednako važne za uspešno obavljanje posla. “Meke veštine se ne mogu naučiti iz knjiga ili video tutorijala, već se razvijaju kroz iskustvo, razgovore i praktične savete. Takođe, Career Coach nam može pomoći da razmotrimo sve faktore koji utiču na našu karijeru, da prepoznamo svoje mogućnosti i ograničenja, i da napravimo konkretne planove za postizanje ciljeva”, pojašnjava nam naša sagovornica.

Kako biti Coach jednom senioru?

Jedna od premisa ovog programa jeste i da Coach i Coachee ne moraju raditi u istoj kancelariji, niti se čak nalaziti u istom gradu ili državi, što umnogome olakšava da svi dobiju adekvatnog Coach-a – pogotovo seniori.

A kako pronaći adekvatnu osobu koja će senioru pomoći da dalje razvija svoja znanja? Zdravko objašnjava:

Sa aspekta career coaching-a mi ne pravimo razliku između senioriteta. Proces učenja i razvoja se nikada ne završava, samo poprima različite oblike i Career Coach je tu da u svim fazama taj razvoj podrži. Bez obzira na godine iskustva i senioritet, svi imamo određene planove u kom pravcu bi naš profesionalni razvoj trebalo da ide. Na primer, za juniore ti planovi više idu u pravcu rasta i razvoja u okviru svoje discipline – često im znači da diskutuju sa svojim Career Coach-om i dobiju smernice u vezi napredovanja na naredni grade. Konkretnije, korisno im je da kroz career coaching shvate šta bi trebalo da unaprede i na šta da se fokusiraju kako bi ostvarili taj napredak u karijeri.

Kada su u pitanju seniori, pored napredovanja u svojoj disciplini, Coachee-jevi se ponekad interesuju i za mogućnost prelaska u druge discipline. Na primer Coachee, posle dugog niza godina bavljenja developmentom, želi da istraži mogućnost prelaska u arhitekturu ili ako ima afinitet ka vođenju timova, usmeravamo se ka Leadership pozicijama. Karijerni ciljevi uvek postoje i Career Coach je tu da pruži podršku u ostvarivanju tih ciljeva.

Za razliku od nekih drugih rola, Coachee moze da utiče na izbor svog Career Coach-a, a uglavnom su to osobe koje su coachee-jevi upoznali tokom rada na projektu i veruju da im one mogu pomoći u daljem razvoju karijere.

Zdravko, koji je ujedno i jedan od Coach-eva, objašnjava dinamiku funkcionisanja rada Coach – Coachee. “Učestalost sastanaka nije unapred određena i zavisi od slučaja. Ja se sastajem sa svojim Coachee-jima obično jednom u dve nedelje ili jednom mesečno. Svakako da se karijerni ciljevi neće menjati toliko brzo, ali verujem da redovni sastanci omogućavaju da se uspostavi i održi jedan nivo otvorenosti koji, po mom mišljenju, nije moguć ako se ti sastanci desavaju npr. na 6 meseci ili godinu dana”, objašnjava on.

A što se samog sadržaja tiče, dodaje on, career coaching nije improvizacija, već se odvija po unapred utvrđenoj metodologiji, koja ima svoje faze. On objašnjava kako izgleda jedna coaching sesija:

Na career coaching sesiju nikada ne dolazim sa spremnim temama i formiranim stavovima koje očekujem da Coachee usvoji – upravo suprotno. Uvek krećem sa pitanjima: kako se coachee oseća, o čemu bi pričao, zašto smatra da je određena tema važna i kako može da utiče na njih i na ostale (članove tima, klijente, …). Ključna stvar u ovoj fazi je da Career Coach pita i sluša, da motiviše Coachee-ja da što detaljnije objasni sta mu je važno, a nikako da prekida i predlaže rešenja.

Ako to nije slučaj, coaching prelazi u mentoring, a Coachee gubi veru da mu ovaj proces može pomoći. Meni se lično dešavalo u prethodnim kompanijama da, ovoga puta kao Coachee, na coaching sesijama bukvanlno nisam mogao da dođem do reči i zbog toga nisam video vrednost u ovom procesu. Sada, u ulozi Coach-a, trudim se da stvorim okruženje u kome se Coachee oseća prijatno. Ako bi trebalo da izdvojim jednu osobinu koja po mom mišljenju čini uspešnog Career Coacha, onda je to da ume da sluša.

Zdravka smo pitali i koliko je izazovno raditi career coaching sa nekim ko je iskusan u svom poslu, a on ističe da odnos Coach – Coachee može da bude izazovan – posebno u fazama kada se prave planovi, kako ostvariti postavljene ciljeve i kada se identifikuju potencijalne prepreke. “Zbog toga je bitno da se kroz redovne sastanke uspostavi odnos koji je transparentan i u kome obe strane rade ka istom cilju. Samo u takvoj atmosferi će Coachee videti Coach-a kao podršku u postizanju karijernih ciljeva”, navodi on i otkriva izazove koji se mogu javiti u tom procesu:

Konkretno, izazovi mogu da nastanu ukoliko postoje očekivanja koja nije moguće ispuniti. Na primer, Coachee očekuje promociju, ali nivo tehničkog znanja ili soft skilova, kao što je veština komunikacije, nisu na potrebnom nivou. Ukoliko između Coacha i Coachee-ja postoji otvoren odnos, zasnovan na poverenju, Coachee će prihvatiti sugestije i radiće se zajedno na planu kako da se identifikovane praznine zatvore.

Nekada su same specifičnosti projekta takve da otežavaju ispunjenje određenih ciljeva: na primer, Coachee želi da ide ka Team Lead poziciji, ali projekat na kome trenutno radi ne pruža takvu mogućnost. Tada svi zajedno radimo na identifikovanju mogućih opcija.

Izazov, dodaje on, se takođe može javiti i osoba nakon višegodišnjeg iskustva formira određene stavove koji, koliko god da su dobri, u određenim situacijama ipak sputavaju da se situacija sagleda iz nekog drugog ugla. “U ovakvim slučajevima, uloga Coacha je da prepozna to kod svog Coachee-ja i ponudi alternativni pogled koji od nepremostive prepreke može da napravi priliku za razvoj”, ističe Zdravko.

Seniori imaju nekoliko pravaca za dalji razvoj karijere – i bitno je da na tome rade

Jedan od Zdravkovih Coachee-ja je Slobodan Vulić, Development Consultant, koji nam je iz svog ugla predstavio zašto je važno da i seniori nastave da rade na daljem razvoju svoje karijere:

Tehnološka sfera se neprestano proširuje i unapređuje, te je veoma bitno da seniori ostanu u toku kako bi bili i dalje konkurentni. Bez obzira na senioritet, važno je održavati svoje tehničke veštine, pratiti nove tehnologije i industrijske standarde. Pored toga, neprestano razvijanje tehničkog znanja može pomoći da ostanete motivisani, jer vam se otvara mogućnost za rad na interesantnijim i izazovnijim stvarima.

S druge strane, kako naglašava Slobodan, neophodan je i rad na soft skill-ovima, naročito za seniornije inženjere. “Ove veštine su neophodne za efikasan rad u timskom okruženju, kao i za dobru komunikaciju sa stejkholderima. Seniori sa jakim soft skill-ovima su efikasniji u vođenju tima ili mentorisanju mlađih kolega, što može imati uticaj na performanse i produktivnost celog tima”, navodi on.

Što se tiče pravaca daljeg razvoja karijere, kod seniora postoji nekoliko puteva koji se razmatraju:

Neki od njih biraju da prodube svoje tehničko znanje u jednoj ili više oblasti te postanu eksperti sa T-shape ili E-shape skupom veština. Drugi biraju da se razvijaju kao softver arhitekte. U oba slučaja akcenat je na usavršavanju tehničkog znanja i veština. Alternativno, neki seniori mogu odabrati potpuno drugačiji put, prelaskom u menadžerske uloge. Ključno je odabrati pravac koji se poklapa sa vašim interesima i dugoročnim ciljevima.

Kada je reč o ovom programu na njegovom nivou senioriteta, Slobodan navodi da se daleko prevazilaze granice tima i izazovi lokalnog karaktera kao što su rešenja nekih tehničkih taskova. “Diskutujemo o širim problemima, inicijativama i izazovima. Jedna od tema oko koje diskutujemo u poslednje vreme je organizacija .NET Community-a. Pokrenuli smo .NET Community na nivou Endava Srbije koji okuplja sve .NET inženjere različitih senioriteta sa različitih projekata iz svih Endava kancelarija u Srbiji. Tu prenosimo znanje i iskustva o tehnologijama kroz različite vidove programa kao što su predavanja, mentorisanja, priprema za sertifikacije i slično”, objašnjava on.

Za kraj, on nam je i objasnio koliko je njemu lično značio ovaj program. “Pomogao mi je da bolje razumem svoje slabosti i snage, kao i da identifikujem svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve u karijeri. Kroz rad sa Coach-em stekao sam jasnu sliku šta želim da postignem, kao i tome koje korake treba da preduzmem da bih to postigao. Coaching mi je takođe pomogao da razvijem nove veštine koje su mi pomogle da budem efikasniji u svom radu i da se bolje nosim sa izazovima na poslu”, zaključuje on.


Želiš da podeliš svoje mišljenje o ovoj temi? Komentari su otvoreni na našoj Facebook i LinkedIn stranici!

Popularno

Intervju

Neubase olakšava online otvaranje firme u SAD-u za nerezidente uz prilagođene cene

Kompanija Neubase bavi se osnivanjem LLC preduzeća u SAD-u za nerezidente, sa posebnim fokusom na preduzetnike sa Balkana. Mi smo imali priliku da u velikom intervjuu razgovaramo sa osnivačima ove kompanije.

Office Talks Podcast

Da li je novi Hladni rat u toku?

Šta se dešava u odnosu SAD-a i Kine i da li se Rusija meša u izbore u Americi? Samo su neka od pitanja na koja smo dali odgovor u 187. epizodi Office Talks podkasta!

Gaming

Legende gejming industrije na ovogodišnjoj For the Win! konferenciji

SGA će 29. i 30. maja u Beogradu domaćoj i evropskoj gejming zajednici ponuditi uzbudljiv program sa više od 40 govornika, istaknutih predstavnika vodećih globalnih kompanija.

Propustili ste

Office Talks Podcast

Trickest: Etičko hakovanje i ofanzivni cybersecurity

U 190. epizodi Office Talks podkasta razgovarali smo sa Nenadom Zarićem i Mihailom Tomićem, osnivačima startapa Trickest, koji su nam govorili o njegovom nastanku, cybersecurity industriji i etičkom hakovanju.

Startapi i poslovanje

Američki Autodesk akvizirao je novosadski Wonder Dynamics!

Wonder Dynamics akviziran je od strane američkog giganta za 3D animaciju, koji je ovaj potez objavio u jučerašnjem saopštenju na svom zvaničnom sajtu.

Internet marketing

AdEx 2023: Na digitalno oglašavanje u Srbiji potrošeno je €106,6 miliona

U sklopu Digital Day konferencije koju organizuje IABSerbia tradicionalno su predstavljeni rezultati AdEx istraživanja za 2023. godinu.

Intervju

NextSilicon razvija moćni čip za mnoge industrije i zapošljava nove IT stručnjake u Srbiji

Današnji svet počiva na hardverskim i softverskim sistemima i sigurno je da će budućnost modernog društva nastaviti da se bazira na sofisticiranim čipovima koji će pokretati globalnu industriju. Jedno od takvih rešenja razvija se i u Srbiji, tačnije u kompaniji NextSilicon.

Web 3.0

Druga ETH Belgrade konferencija: Srbija ponovo centar okupljanja Web3 zajednice

Nakon velikog uspeha prve konferencije održane 2023. godine, druga po redu konferencija ETH Belgrade će se održati od 3. do 5. juna 2024.

Ekskluzivno

TS Ventures uložio u Reputeo i Mindsmiths — vodeće regionalne AI startape

Srpski investicioni fond Telekom Ventures podržao je domaći Reputeo i hrvatski Mindsmiths, prepoznavši njihov potencijal za globalni rast na polju veštačke inteligencije.