Display oglašavanje

Ukoliko ste videli ‘online’ oglas, znači li to da je on i efikasan?

Sviđa vam se članak?

Preporučite ga vašim prijateljima i kolegama putem društvenih mreža!

Najnovija studija IPG Media Laba pokazuje da je od same vidljivosti oglasa, za njegovu efikasnost daleko bitnije koliko je korisnik imao vremena da zapazi taj isti oglas. Merenje ove vrste oglašavanja jedno je od najčešćih pitanja sa kojima se suočavaju oglašivači – kako u svetu, tako i u regionu.

drive

Kako biti siguran da je plaćeni oglas zapažen od strane onih ljudi kojima su ti oglasi namenjeni? Više nije dovoljno da je oglas samo „vidljiv“. Novo istraživanje IPG Media Laba pokazuje da online oglasi čak i kada su vidljivi, nisu nužno efikasni. Međutim, ovo istraživanje takođe usmerava na podatak da kako se vidljivost oglasa povećava, tako se povećava i pažnja potrošača na isti.

Prema MRC (Media Rating Council) standardima, vidljivosti online oglasa, odnosno banera je vidljiva ukoliko je 50 odsto piksela oglasa bilo vizuleno prikazano najmanje u jednoj sekundi. Što se tiče video oglasa, vidljivost mora da bude najmanje 50 odsto piksela dve uzastopne sekunde. Kada je reč o većim formatima oglasa, onda se radi o 30 odsto piksela u jednoj sekundi.

Neko je rekao efikasni oglasi?

Povodom istraživanja oglasila se i Dragana Marković, inače Business Development Manager u Agenciji Drive, koja je tom prilikom izjavila:

Današnji online korisnici su svakodnevno bombardovani različitim porukama i sadržajima. Usled povećanja broja sadržaja pažnja korisnika konstantno opada, te prosečan nivo pažnje korsnika danas je samo 8 sekundi. Uhvatiti korisnika u trenutku njihove pažnje predstavlja ključ uspeha.

Dragana takođe dodaje da iako u Srbiji na lokalnim sajtovima još uvek ne postoji mogućnost kupovine samo vidljivog online oglasa, može se raditi na optimizaciji cele kampanje uz primenu raspoloživih alata. Kao što svi znamo da je sadržaj „kralj“ u marketing svetu, mogli bismo reći da su relevantnost, odličan tajming i dobra pozicija oglasa ono što menja krajnji ishod da li će kampanje klijenata biti primećene i dovesti do željenih rezultata – jer nam gore pomenuto istraživanje govori da broj impresija nije više validan cilj kampanja, zaključuje ona.

d1

Klik za uvećanje (Izvor: Drive Agency)

Cilj ove studije IPG Media Lab nije da ospori postojeće standarde vidljivosti MRC-a, već da pomogne oglašivačima da naprave efikasnije oglase s obzirom na standarde vidljivosti. Kako bi se istražio odnos između vidljivosti i efikasnosti online oglasa, istraživanjem je obuhvaćeno gotovo 10 hiljada ispitanika.

Sa druge strane, bitno je istaći da je studija IPG Media Lab utvrdila da što je veća količina vremena koje potrošač ima mogućnost da vidi oglas, veća je i mogućnost da ga je zapamtio, odnosno samim tim veća vidljivost u vremenu znači i veću efikasnost oglasa.

Da bi se postigla veća efikasnost online oglasa, neophodno je da oglašivači plasiraju svoje oglase tamo gde je veća verovatnoća da će ih korisnik zapaziti u dužem vremenskom periodu (neko je rekao native? 🙂 ). Takođe, postavljanjem brend logotipa na vrhu oglasa, dodavanjem zvuka video oglasima, kao i postavljanjem oglasa na one web stranice koje su manje prenatrpane sa drugim oglasima – postiže se veća efikasnost, pokazalo je istraživanje IPG Media Laba.