Startapi i poslovanje

KEY dizajn proces

UX dizajn proces za razvoj proizvoda

UX dizajn je sazreo kao disciplina tokom poslednje decenije, prevazilazeći mnoga pogrešna shvatanja i nemar ka logici. Dizajneri su prepoznali najbolje načine rada spojivši slične pristupe, ujedno prihvatajući konstantnu evoluciju dizajn procesa.

Novih €9,5 miliona u subvencijama?

Vreme je da regulišemo subvencije za zapošljavanje programera (ali ono, zaista)

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane – izreka je koja možda i najbolje opisuje toksičnost bilo kakvih državnih subvencija koje se tiču zapošljavanja programera. Jer oni su endemska vrsta, nema ih. Zašto bismo onda, zaboga, davali naš novac stranim kompanijama koji će taj isti nepostojeći kadar uvesti u svoje redove – na štetnost domaćih privrednika?